77 találat (0,049 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / g.
Dátum 1723. szeptember
1723. október 11
1723. október 2.
Jelleg 48 old. latin, egyszerű másolat. – (A 19. sorszámú 1723. október 11-i keltű kamarai értékbecslés alapjául szolgáló összeírás!) – A két mezőváros jobbágysága magához váltotta a földesúri jogokat s így mentes a kilenced alól.) – A conscriptio felsorolja valamennyi jobbágy-sessio és vinea nagyságát illetve átlagos hozamát is! – A kamarai praesentálás dátuma: 1723. október 2.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / b.
Dátum 1742. február 3.
1733
Jelleg 48 old. latin, eredeti aláírás, kötve. – (Az uradalom legtöbb jövedelmét árendálják. Ez a conscriptio az új árendába adáskor készült.) – (Az összeíró gyakran csak a korábbi, 1733. évi urbáriumban foglaltakra utal).
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / c.
Dátum 1744. január 1. Diósgyőr
1744. január 31.
Jelleg 111 old. latin, eredeti: aláírások és gyűrűspecsétek lenyomata, kötve 2 pld. – (A diósgyőri korona-uradalom összeírása, értékbecslése és leltára.) – A jobbágyság vallási megoszlását feltüntető táblázatok! – Néhány helységnél az ökrök és lovak száma feltüntetve, pl. Mezőkövesd, Kisgyőr, Varbó, Bábony, Kápolna, Petri. – A taxás jobbágyoknál nem közlik a fiúk számát valamint az állatállományt, csak a jobbágyoknál!
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / a.
Dátum 1733. február 17. Diósgyőr
1728
Jelleg 1. 52 old. latin, eredeti aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai, kötve. 2. „Extractus Demonstrans quantum Regi Coronale Dominium Dios Győr… inferre possit…” keltezetlen, 1733-as adatok alapján, 1 old. aláírás nélkül. (Az összeíró részletezés helyett gyakran utal az 1728. évi urbáriumban vázolt helyzetre ill. viszonyokra.) – Egyes helységeknél, bár nem következetesen és azonosan, de megadják a fiúk és az állatállomány számát.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / e.
Dátum 1723. október 11. Kassa.
Jelleg 7 old. latin, egyszerű másolat, aláírás nélkül 3 pld. – Kamarai értékbecslés az 1723. évi összeírás alapján.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / f.
Dátum 1728. október 15.
Jelleg 1. 42 old. latin, eredeti aláírás és pecsét. 2. „Aestimatio Dominii Diosgyor.” 5 old. latin, keltezve nincs, írásmódjából 18. század eleje következik. 3. Becslés töredék, latin 4 old. 18. század elejéről. 4. „Aestimatio Dominii Dios Györ sex pro cento … concinnata.” 7 old. latin másolat 18. század elejéről. Conscriptio coronalis dominy Dios Győr. – (Néhány helységben közlik az ökrök számát: Mezőkövesd, Varbó, Kápolna, Petri.)
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / d.
Dátum 16. század közepe
Jelleg 7 old. latin, egyszerű másolat, aláírás és dátum nélkül, korára írásmódja utal 3 pld.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 033.
Dátum 1725. május 12.
Jelleg 5 old. latin, egyszerű másolat
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 048.
Dátum 1690. szeptember 22.61
1690. szeptember 22.
Kassa, 1690. december 8.
Jelleg 1. 1 old. latin, másolat. 2. Összeírás 1690. szeptember 22. eredeti latin regesztázva. „Aestimatio” Kassa, 1690. december 8.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 046.
Dátum 1711. február 22.
1712. április 21.
Jelleg 1. 25 old. latin, eredeti, aláírások és pecsétek. 2. Aestimatio 1712. április 21. 3 pld.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 002.
Dátum 1672. február 29. Diősgyór
Jelleg 1 old. eredeti, magyar alíárások és gyűrűspecsét lenyomat.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 003.
Dátum 1682. szeptember 25.
Jelleg 25 old. magyar, másolat hitelesítés nélkül ugyanaz latin másolatban is. – Az urbáriumból két szó szerint azonos példány készült, az egyik magyar, a másik latin nyelven.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 053.
Dátum 1678. december 20.
1678
Jelleg 1. 84 old. latin, fogalmazvány. 2. „Conscriptio seu Specificatio” 4 old. latin datálva nincs, 1678 körül keletkezett.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 052.
Dátum 1672. március 4.
Jelleg 1 old. latin másolat 3 pld.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 051.
Dátum 1672. március 9.
Jelleg 3 old. latin, másolat 2 pld.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 050.
Dátum 1738. augusztus 26. Pozsony
1737. augusztus 26.
Jelleg 1. 3 old. latin, másolat. 2. 1737. augusztus 26. Aestimatio 2 old. latin.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 006.
Dátum 1596. november 20.
Jelleg 8 old. latin, egyszerű másolat
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 007.
Dátum 1678. augusztus 30.
Jelleg 5 old. latin, eredeti aláírás és pecsét.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 008.
Dátum 1670 körül
1671. április 3
Jelleg 2 old. német és latin, egyszerű másolat a latin rész címe: „Extractus” 1671. április 3-i keltű.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 009.
Dátum 1690 után
Jelleg 3 old. német, fogalmazvány dátum és aláírás nélkül, a szövegben 1690 említve van legkorábban ekkor keletkezhetett
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 010.
Dátum 17. század vége
Jelleg 2 old., német fogalmazvány, aláírás és dátum nélkül keletkezésének korára tartalma és írásmódja utal.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 011.
Dátum 1701
Jelleg 1. 19 old. latin, magyar bejegyzésekkel töredékes egyszerű másolat dátum in dorso. 2. 7 old. latin, egyszerű másolat, töredék a lakosság névsorát, állatai számát tartalmazó összeírás, amely nincs regesztázva.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 012.
Dátum 1712. május 3.
1712. március 30.
1710
1712. március 30.
Jelleg 1. 8 old. egykorú másolat latin, aláírás nélkül 2 pld. 2. „Conscriptio Dominii Döbrö” c. irat 17 old. német, eredeti az aestimatio ez alapján készült 1712. március 30. regeszta csak a caput bonorumról érdekes úrbéres és a településtörténeti adatok.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 013.
Dátum 1710
Jelleg Az iratot (az egykorú őrjegy tanúsága szerint) a Helytartótanács utasítására 1855. december 16-án kiadták.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 049.
Dátum 1678. augusztus 20.
Jelleg 5 old. latin, eredeti aláírás, pecsét.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 045.
Dátum 1712. szeptember 20.
Jelleg 1. 27 old. latin, eredeti aláírás, pecsét. 2. 1711. szeptember 26. Kassa. Franciscus Mering jelentése a kamarához. 3. 1711. szeptember 18. Dolha. Bényei György levele a kamarához.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 044.
Dátum 1712. május 30.
Jelleg 3 old. német, másolat aláírás nélkül.
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 043.
Dátum 1763. augusztus 15.
Jelleg 1. 2 old. német, eredeti. 2. 1699. április 27. Beschreib-und Schätzung, fogalmazvány.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 041.
Dátum 1748. június 6.
Jelleg 32 old. latin, eredeti aláírás és pecsét.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 015.
Dátum 1692. május 7.
1689
1691
1690
Jelleg 107 old. latin, egykorú fogalmazvány. Minden uradalomról összesítő táblázatos kimutatás, melyet Draheim Vilmos officiális készített.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 016.
Dátum 1686. május 28. Murányallja
Jelleg 24 old. latin, eredeti, aláírások és pecsétek
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 017.
Dátum 1692. november 22.
Jelleg 1) 92 old. latin másolat, aláírás nélkül. 2) 4 old. latin másolat „Consignatio” címen összesítő adatok. 3) „Extract von der Beschreibung” 2 old. német másolat az összeírás összesítése.
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 018.
Dátum 1744. augusztus 28. Debrecen
Jelleg 1. 4 old. latin eredeti aláírások 2. 7 old. latin eredeti összeírás, nincs regesztázva
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 019.
Dátum 1640 után
Jelleg 24 old. latin és magyar másolat 1604 a szövegben említve (a latin szövegben magyar bejegyzések).
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 020.
Dátum 1665 körül
Jelleg 8 old. magyar, eredeti aláírások 1665 a szövegben említve.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 021.
Dátum 1670. július 30.-július 1.
Jelleg 11 old. magyar, egyszerű másolat.
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 040.
Dátum 1736. március 10. Darda
Jelleg 56 old. latin, eredeti aláírás.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 039.
Dátum 1728. március 7. Szatmár
Jelleg 2 old. latin, egykorú másolat.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 001.
Dátum 1563. május 19.
Jelleg 22 old. latin, eredeti aláírások, a pecsétlenyomatok letöredeztek.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 024.
Dátum 1681. április 18. (ez a beküldési dátum is!)
16. század közepe
Jelleg 8 old. latin másolat az iraton szereplő 1681-es évszám téves későbbi reáírás, keletkezésének korára írásmódja utal.
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 025.
Dátum 1684. július 18.
Jelleg 5 old., latin másolat aláírás nélkül.
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 026.
Dátum 1636
Jelleg 9 old. latin egyszerű másolat, magyar bejegyzésekkel.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 027.
Dátum 1680
1681. szeptember 20.
1680. október 31.
Jelleg 1. 11 old. latin másolat 2. 1 old. latin eredeti Szelnicza plébánosának bizonyságlevele (1681. szeptember 20. Szalaich János) 3. 1 old. latin eredeti Szent Márton plébánosának bizonyságlevele (1680. október 31. Brezonaczky György)
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 028.
Dátum 1710. június 20. Nedecz
Jelleg 11 old. eredeti latin aláírás és pecsét 2 pld. Az irathoz csatolt másodpéldány az eredetivel szó szerint egyezik, nem számítva az utolsó 3 oldalt, mely a másolatban hiányzik.
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 038.
Dátum 1748. december 5. Legrad
Jelleg 1. 12 old. latin, eredeti aláírás, pecsét. 2. Becslés 3 old. latin, eredeti.
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 037.
Dátum 1687. június 28.
Jelleg 9 old. latin, másolat aláírás nélkül.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 036.
Dátum 1719. május 19.
Jelleg 1. 3 old. latin, egykorú másolat, aláírás nélkül. 2. Jelentés a kamarához 2 old. latin 1719. május 19.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 035.
Dátum 1550–1560 körül
Jelleg 23 old. latin eredeti, aláírás dátum nélkül keletkezésének korára tartalma és írásmódja utal.
49. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 034.
Dátum 17. század eleje
Jelleg 3 old. eredeti, magyar, aláírás. 1 pld. másolat keltezetlen, korára tartalma és írásmódja utal.
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 031.
Dátum 1719. augusztus 26.
Jelleg 1. 49 old. latin, eredeti aláírás és pecsét 1 pld. másolat. 2. „Aestimatio” 9 old. 1719. december 14.

 

  • 1
  • 2