HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 024.

Dátum 1681. április 18. (ez a beküldési dátum is!)
16. század közepe
Jelleg

8 old. latin másolat az iraton szereplő 1681-es évszám téves későbbi reáírás, keletkezésének korára írásmódja utal.

Szöveg

„Summarius Extractus” (Összeírás más úrbéres adatokkal, településenként a jobbágyelkek is feltüntetve)
Dubovec oppidum:
Jobbágy-telkek. – Puszta-telkek. – Szt. György és Szt. Mihály napi pénz-adó. – Böjt, karácsony és pünkösd idején ugyancsak pénz-adó. – Tyúk és méh-adó; megváltható. – Az irtvány-földek után földesúri dézsma jár. – Földesúri jövedelem a vágómarhák és az eladott marhák után. – Földesúri rév-jövedelem.
Jelsza:
Aratáskor muneraliával tartoznak. – A nemesek és familiarisok között kiosztott földesúri földek. – Inquilinusok, adójuk nincs, csak robottal tartoznak. – „Promontoriales, qui instar inquilinorum, nihil solventes parvis tamen laboribus exercentur”. – Földmunkanélküliek „cellaria tamen sub arce habentes”, zsellérek módjára tyúkkal és robottal tartoznak. – Dézsma és allódiális bor-hozam. – Az uradalom búza, árpa, zab, köles, surgo (borköles) jövedelme. – Földesúri kertek és halászhelyek jövedelme. – A földesúri allódium és a hozzátartozó erdő jövedelme.
Dobovacz castellum tartozékai.
(Zágráb m.): Dobowecz superior oppidum – Dubowecz inferior oppidum – Jelza – Gaz

Tartalomgazda