HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 019.

Dátum 1640 után
Jelleg

24 old. latin és magyar másolat 1604 a szövegben említve (a latin szövegben magyar bejegyzések).

Szöveg

„Consignatio bonorum” – (Összeírás a subditusok névsorával és úrbéres szolgáltatásaikkal.)
Drégely:
Egész-telkes jobbágyok: 3 – Fél-telkes jobbágyok: 4 – Zsellérek: 12 – Census: Szt. György és Szt. Mihály napján 80–80 dénár. – Karácsonyi ajándék: kenyér és pénz. – Húsvéti és pünkösdi ajándékok: pénz, sajt, tyúk. – Búzából és tavasziakból tizedet adnak a fejedelemnek. – Kilenced helyett akógabonát adnak: búza, rozs, zab. – Szolgálat szükség szerint. – Fa-fuvarozás. – Educillatio. – 3 malom; mindegyik egy köves. A töröknek is fizetnek. Jelenleg két malom ép; a földesúri jövedelem kétharmad, a molnár harmados.
Hídvég:
Bor-tized. – Hegyvám, köbölben. – Gratuitus labor; fafuvarozás gát és hídépítéshez. Karácsonyi fa-fuvar és kaszálási robot. – Vám-jövedelem. – Földesúri malom; a molnár harmados.
Felső-Vadkert:
3 jobbágy név szerint, többi elbujdosott. – Vágóbarom és sertésadó. – Borból csak tizedet adnak.
Alsó-Vadkert:
6 jobbágy, 1 zsellér. – Két malom; földesúri pénzadó. – „Patakyakatt es Detaryakatt helyekben nem találtuk kikett nominatim meg írhattunk volna”.
Sipek:
16 félhelyes jobbágy. – Minden ökör után egy fertály zab jár a tiszttartónak. – Minden cseber (32 icce) bor után, ami a parasztoknál maradt, 1 pénz jár a tiszttartónak. (1 cseber = 32 icce)
Várkony:
17 jobbágy, 10 zsellér – Sok ceglédi, felnémeti, tárkányi és serki (Heves m.) menekült jobbágy is megtelepedett a faluban, neveik is. – Malom: földesúri pénz-adó és a malom-tized egyharmada. – Majorsági szántó; vetőköbölben, három nyomású.
Baraccza:
Fele a várhoz. – Allódiális szántó; vetőköbölben, egy nyomású.
Sajópüspöki:
11 jobbágy, 7 zsellér. – Allódiális rét.
Velkenye:
4 jobbágy, 7 zsellér. – Allódiális rét. – Két köves malom; a molnár harmados, a jövedelem egy része a töröké.
Merce:
7 jobbágy, 5 zsellér. – A gabona-tizeden kívül: sajt, zab, káposzta, jérce. – Allódiális szántó; búza és zab vetőköbölben.
Királyd:
3 jobbágy, 4 zsellér. – Allódiális szántó; búza és zab vetőköbölben.
Bota:
3 jobbágy, 2 zsellér. – Allódiális szántó; búza és zab vetőköbölben.
Uppony:
Allódiális szántó, búza, tavaszi és zab vetőköbölben.
Aranyos és Boch falvakat, a török miatt, az összeíró nem merte felkeresni.
Drégely várának tartozékai, birtokos nincs jelölve, valószínűleg a fiskus.
(Hont m.): Dregell – Hyd Veegh – Vadkertek – Felseo Vadkertt – Keozepp Vadkertt – Also Vadkertth – Patak – Detar – Hunth – Sypeek
Az egri káptalan volt birtokai: Vaarkon – Abafalwa portio – Baraccza medietas – Sajo Pwspeokj (volt érseki birtok, Gömör m.) – Velkenje (Gömör m.) – Czokua (Borsod m.) – Mercze (Borsod m.) – Kyrald (Borsod m.) bona ecclesiastica
Az egri káptalan birtokai volt, de Orlay elfoglalta és putnoki uradalmához csatolta őket: Boltha (Borsodm.) – Vpon (Borsod m.) – Vray portio (Gömör m.) – Galgocz (Borsod m.) – Aranias (Borsodm.) (egri káptalané) – Boch (Borsod m.) (egri káptalané)

Tartalomgazda