HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 026.

Dátum 1636
Jelleg

9 old. latin egyszerű másolat, magyar bejegyzésekkel.

Szöveg

„Conscriptio” (Urbarium a subditusok névsorával és szolgáltatásaikkal.)
Deáki:
Jobbágy-névsor. – Telek-nagyság. – Inscriptionált telkek. – Házas zsellérek. – Domus libera-val rendelkező nemesek. – Census. – „Pro servitiis olim ad Sanctum Martinum prestari solitis per novam conventionem cum ysdem colonis factam, annuatim solvant communiter fl. 80”. – (Mint az urbáriumból később kiderül, bizonyos korlátozott robotkötelezettségük azért megmaradt!) – A puszta-telkeket a jobbágyok tized fejében bérlik. – Földesúri dézsma: búza, rozs, árpa, tönköly, köles, len, borsó, méh. – Bárány kilenced és tized. – Munera: képességeik szerint fizetik. – Földesúri rét; kaszálása robotban. – Földesúri szántók; holdban. Szántása, vetése és aratása robotban. – Bírságok és büntetéspénzek. – Templom és plébánia jövedelem. – Iskola. – Domus domini; szántó, kert, erdő és rét tartozékaival és egy pusztával. – A határban (Deáki és Pered között) az érseki allódium, gyümölcsös és veteményes kerttel. Majorház. – Földesúri educillatio egész éven át. A borméréshez tartozó szántó. A kocsmáros bére. – Tilalmas földesúri halászhely. – Avass nevű, nagy földesúri erdő.
Az esztergomi érsekség birtoka.
(Pozsony megye): Deáky

Tartalomgazda