HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / g.

Dátum 1723. szeptember
1723. október 11
1723. október 2.
Jelleg

48 old. latin, egyszerű másolat. – (A 19. sorszámú 1723. október 11-i keltű kamarai értékbecslés alapjául szolgáló összeírás!) – A két mezőváros jobbágysága magához váltotta a földesúri jogokat s így mentes a kilenced alól.) – A conscriptio felsorolja valamennyi jobbágy-sessio és vinea nagyságát illetve átlagos hozamát is! – A kamarai praesentálás dátuma: 1723. október 2.

Szöveg

(A lakosság összeírása telkeik nagysága és szőlőik adataival.) – „Conscriptio Oppidorum Miskolc et Mezőkeresztes…”, melyet Thurzo János és Milko György kamarai officinálisok készítettek.
Miskolc oppidum:
A Szinva patak partján földesúri sörfőző-ház, teljes felszereléssel. – Földesúri malom, évi hozama kb. 60 köböl gabona. – Kender-malom; évi hozama kb. 8 köteg kender. – Városi malom, melynek évi jövedelme kb. 50 köböl gabona. – A városi földesúri bormérés évi 4000 ft.-ért árendába adva. – Egy másik városi malom, melyet a legutóbbi árvíz erősen megrongált. Mellette egy kisebb földesúri bormérés, melynek évi hozama kb. 250 Ft. – A volt Dőry-malom; háromköves. Évi hozama kb. 60 köböl gabona. Mellette köles-őrlő, évi hozama 5 kita kender és 2 köböl köles. – Borsy-féle malom; két köves. Évi hozama 30 köböl gabona. Mellette kenderőrlő, hozama 5 kita kender. – Hat mészárszék; évi jövedelmük 275 Ft. – Négy vásár évi jövedelme 360 Ft. – Hat görög piaci árus adója 10,8 Ft. – A heti vásárok jövedelme 30 Ft. – Nona fejében minden sessio egy kassai köböl gabonát ad (á 1,2 Ft.) – Bor-kilenced, közepes termés esetén minden 3 kapás után 1 hordó terem; ilyenkor az uradalom bevétele kb. 80 hordó. Egy vas = 12 Ft. – A miskolci szőlők: szabad 2293 kapás, dézsmás 2216 kapás, deserta 1046 kapás.
Diósgyőri koronauradalom, kincstári birtok.
(Borsod m.): Miskolc oppidum – Mezőkeresztes oppidum

Tartalomgazda