HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 025.

Dátum 1684. július 18.
Jelleg

5 old., latin másolat aláírás nélkül.

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás, amely a subditusok nevét, teleknagyságát, fiaik és állataik számát tartalmazza)
Dobra:
Soltészek. 4 – Jobbágy-névsor. 17 – Jobbágyfiak. – Igaerő. (ökör, tehén) – Sertés- és juh-állomány. – Telek-nagyság. – Puszta-telkek. – Census. – Természetben adó: tyúk, lúd, vaj, lenmag, kender-köteg. – Száraz kocsma-pénz. – Pázsit disznó dézsma. – Komló-adó; köbölben. – Földesúri bükkerdő; makkoltatás. – Puszta vendégfogadó. – Az egész falu hetente 5 ill. 6 eke vagy szekér kiállításával tartozik.
Benkocz:
4 soltész, 14 jobbágy
Petheő Ferenc által elfoglalt javak.
(Zemplén m.): Dobra – Benkócz

Tartalomgazda