HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / b.

Dátum 1742. február 3.
1733
Jelleg

48 old. latin, eredeti aláírás, kötve. – (Az uradalom legtöbb jövedelmét árendálják. Ez a conscriptio az új árendába adáskor készült.) – (Az összeíró gyakran csak a korábbi, 1733. évi urbáriumban foglaltakra utal).

Szöveg

Összeírás úrbéres adatokkal névsor nélkül. – „Nova Conscriptio coronalis Dominii Dios Györiensis”, melyet Potoczky Kristóf a szepesi kamarai adminisztráció titkára készített.
Diósgyőr arx:
A vár keleti része fedett, a többi romos. – A várbeli kápolnát a kamara látta el megfelelő egyházi felszereléssel. Néhány kisebb várbeli szobát mezőgazdasági anyagok és eszközök raktározására használnak. – A vár alsó tractusában boros pince, melynek tetejét a vihar lerombolta és újjáépítették. – A régi kétköves malom helyébe most újat emeltek. Ennél helyet hagytak a később megépítendő harmadik kőnek is. – A sörfőző ház épülete eléggé megviselt. Felszerelése (két főző-kemencével) teljes. Néhány tűzbiztonsági falazást és a hűtőkádat újonnan építették. – Educillum Dominale in prioris locum, ex toto ruinati, stante arenda, in eodem fundo integraliter novum est erectum. Nagy ivóterem, kisebb szobák, konyha, pince, stb. Egy rézből és több fából készült meszely. – Nem messze a miskolci határtól, az országúton egy kisebb földesúri bormérés, „Ally megh” nevű!, melyet egyben az uradalmi faizásért és szénáért járó illetékek beszedésrée ill. ellenőrzésére is használnak. Az épület leírása. Évi jövedelme kb. 50 rajnai Ft. – A régebben árendában volt provizori ház leírása, a szükséges javítások felsorolásával. – Az iratok és a pénz őrzésére két vasajtós, boltíves üveg. – Mellette a régi provizori ház. Alatta az uradalmi börtön. Mellette a konyhaépület; tűzhellyel, kemencével, szobával, stb. Tőle nem messze sóverem. – Ugyanitt istálló, (lovak és ökrök számára), valamint újonnan épült szalmafedelű majorsági ház. A különböző helységek leírása; a pince fele részben tejtermékek raktározására szolgál. Mellette borjúistálló. – A Kertallya nevű földesúri föld mellett egy „Csűreskert” nevű, sövénnyel övezett szérűskert. Itt szoktak csépelni, itt tárolják a szalmát és a szénát. – A Szinva patak mellett allódiális mészárszék. – Mellette egy nemrég épített, de jelenleg üres halastó. – A korábbi allódiális földeket felosztották a taxások között. Csak az uradalmi juhakol és egy gyümölcsös (Kőkert) maradt meg. – Négy földesúri erdő. Egy erdőrész, mint királyi adomány a pálosoknak jutott. – Az üvegkészítő műhely 4 kemencével dolgozik. Évi bér-jövedelme 180 rajnai Ft. A bérlőt saját költségén egy újabb kemence építésére kötelezik. – A fűrész-malom bérlője és annak egyik fia mentes minden szolgáltatás alól, de a farönkök szállítását maga intézi. A fele deszka az uradalomé, fele pedig (pro solutione) a mesteré. – Három allódiális szántó, továbbá egy kisebb, kertallya nevű föld, mely 25 köblös vetésű. – A földesúri rétek és szőlők a korábbi összeírás (1733) szerinti állapotban.
Diósgyőr oppidum:
Pálinkafőző üst használatáért 23 jobbágy fizet évi 3,06 forintot.
Mezőkövesd oppidum:
Allódium szántóval, réttel, mint 1733-ban. – Erősen elhanyagolt állapotú sörfőző ház. – Földesúri bormérés; javításra szoruló „szekérállás”. – Két köves, árendált malom, mely alapos restaurálásra szorul. – Egy nagyobb fajta, félig üres ház, mely majorháznak alkalmas lenne. – 16 régi és 4 új gabonaverem; összesen 961 köböl térfogatú.
Mezőkeresztes oppidum:
Két földesúri malom. Hét gabonaverem; összesen 124 köblös.
Kisgyőr:
Kb. 30 hordó férőhelyes földesúri boros pince.
Bábony:
Kb. 14 hordót befogadó földesúri boros pince.
Petri:
Az újonnan telepített jobbágyok a kamarával kötött „contractusa”, magyar nyelven! – Ugyanitt két másik földesúr allódiális rétjei.
Diósgyőr koronauradalom, kamarai birtok.
(Borsod m.): Diósgyőr arx – Diósgyőr oppidum – Mezőkövesd oppidum – Mezőkeresztes oppidum – Kisgyőr – Varbó – Paraznya – Radistyán – Bábony – Kápolna – Petri

Tartalomgazda