HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / e.

Dátum 1723. október 11. Kassa.
Jelleg

7 old. latin, egyszerű másolat, aláírás nélkül 3 pld. – Kamarai értékbecslés az 1723. évi összeírás alapján.

Szöveg

(Úrbéres bevételek becslése) „Aestimatio Oppidorum Miskolc et Mező Keresztes…”, melyet a Szepesi Kamara számvevősége készített, Tornyay János számvevő.
Miskolc mezőváros földesúri jövedelmeinek 6%-kal számított tőkeértéke 155.635,5 Ft, azaz 129.696 rajnai Ft.
Mezőkeresztes mezőváros földesúri jövedelmeinek 6%-kal számított tőkeértéke 25.193,3 Ft., azaz 20.994,2 rajnai Ft.
Aestimatio 3 példányban.
Diósgyőri koronauradalom, kamarai birtok.
(Borsod m.): Miskolc oppidum – Mezőkeresztes oppidum

Tartalomgazda