HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / a.

Dátum 1733. február 17. Diósgyőr
1728
Jelleg

1. 52 old. latin, eredeti aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai, kötve.
2. „Extractus Demonstrans quantum Regi Coronale Dominium Dios Győr… inferre possit…” keltezetlen, 1733-as adatok alapján, 1 old. aláírás nélkül.
(Az összeíró részletezés helyett gyakran utal az 1728. évi urbáriumban vázolt helyzetre ill. viszonyokra.) – Egyes helységeknél, bár nem következetesen és azonosan, de megadják a fiúk és az állatállomány számát.

Szöveg

Összeírás úrbéres adatokkal a subditusok névsorával. – „Conscriptio Coronalis Dominii Dios Győr”, melyet Thurzó György kamarai számvevőségi jegyző és Zathureczky László árendátor készítettek.
Diósgyőr arx:
A vár romos, csupán a keleti torony lakható. Itt várkápolna és 6 szoba. Ezeket jórészt magtárnak használják. A vár kazamatájában boros pince. – A vár alatt „Virágoskert” nevű allódiális kert. Hozama aszalt gyümölcsből: alma 1, szilva 3 és dió 1 köböl. – A másik földesúri kertben („Medgyeskert”) a méheket tartják. – Egy régi, jelenleg haszon-nélküli halastó. – A Szinva mellett kétköves földesúri malom. A molnár bére egyharmad; a földesúri jövedelem kb. évi 60 köböl gabona. – Mellette köles- és kender-őrlő malom. A molnár bére itt is egyharmad. – A sörfőző ház 1726-ban épült. Benne öt helyiség, a szükséges felszereléssel. – Ványoló-műhely; a miskolci szűcsök évente 4,8 forintot fizetnek érte. – Bormérő-ház, 20 hordót befogadó pincével. – A bormérés, a sörfőző és a pálinkafőző üst évi árendája 1732-ben 330 forintra rúgott. – Kőből és fából épült emeletes provisori ház; négy nagyobb szobával. Mellette a régi provisori ház, mely 2 szobából és 2 kamrácskából áll. Mindkét épület alapos javításra szorul. – Mellette fából épült börtön és a konyhához tartozó pince. A különálló konyhát 1729-ben építették. – 12 ló és 12 ökör számára készült istálló. – Mellette újonnan épült, öt rekeszes halastó. Jelenleg nincs üzemben. Várható jövedelmét még tisztázni kell. – A földesúri mészárszék (javításra szoruló épületekkel) évi árendája 70 Ft. – Az uradalmi juhnyáj helye, két rozoga pásztorkunyhóval. Mellette gyümölcsös kert, melynek évi hozama 12 köböl aszalt gyümölcs és dió. – Négy allódiális makkos erdő. Évente 8000 disznót tudnak benne hízlalni; ebből az uradalomnak tized jár! – A tüzifa gyűjtésen kívül az uradalmi jobbágyok saját hordóik építéséhez ingyen tölgyfát kapnak a földesúri erdőkből. – A kádárok ugyanezért tizedet adnak. Ennek évi hozama kb. 100 hordó és 500 abroncs. – Egy kocsi fáért a jobbágyok 12 dénáros váltságot adnak. – Mezőkövesd, Keresztes, Nagymihály és Ábrány lakói a faizásért évente 113 ekefogat 3 napi munkáját adják a mezőkövesdi allódium megműveléséhez. – A mészégetők hordónként 12 dénáros váltságot adnak. – A régi, leégett üvegkészítő műhely helyébe 1728-ban újat emeltek. Az épület 27×17 láb alaprajzú. Évi árendája 150 Ft. Az üveghutában 3 kemence, kívül egy negyedik. A mester külön lakóházában szoba, konyha és kamrácska. – Az allódiális fűrészmalom 1729-ben épült, felszerelése teljes. A rönk- és deszkaszállítás a mester feladata. Bére: deszkánként 6 dénár, 12 köböl gabona és 2 sertés. – A Szinva patak pisztránghalászata az uradalomnak fenntartva. – Allódiális szántó; három nyomásban, összesen 70 köblös vetéssel. További kisebb-nagyobb földesúri szántókat, tized fejében, a parasztoknak adtak bérbe. – A földesúri rétek hozama 97 szekér széna. Ezenkívül az erdei rétek haszna, melyről nincs kimutatás. – Földesúri vinea: az ún. Szarka-szőlő. 5 kapás, eléggé elhanyagolt. – A szőlőhegyen legtöbb paraszt pillanatnyilag mentes, mert szőlőjét újonnan telepítette.
Diósgyőr oppidum:
22 jobbágynak van pálinkafőző üstje, melynek használatáért fejenként 3,06 forintot fizetnek.
Mezőkövesd oppidum:
Két nyomásos rendszer. A taxások adóját nem a szántó (sessió) nagysága, hanem az igaerő szerint állapították meg. – Rétjeik osztatlanok. A két nyomásnak megfelelően két földesúri szántó, összesen 400 köblös vetésű. Az allódiális rét kb. 100 szekér szénát ad. – 60 × 11 láb kitrejedésű sörfőző-ház, teljes felszereléssel, pincével. – Kétköves földesúri malom, erősen elhanyagolt állapotban. – A mezőváros mellett egy pusztán álló majorsági épület és csűr.
Mezőkeresztes oppidum:
Két földesúri malom. Mindkettő kétköves.
Kisgyőr:
Hat kisebb, jobbágy-örökségből származó földesúri szőlő.
Radistyán:
Egy kisebb, jobbágy-örökségből származó földesúri szőlő.
Bábony:
Két kisebb, jobbágy-örökségből származó földesúri szőlő.
Kápolna:
Három földesúri szőlő, jobbágy-örökségből és szökött jobbágy utáni foglalásból. – Egy régebben az allódiumhoz tartozó réteket felosztottak a megnövekedett számú jobbágyok között.
Petri:
Egy kisebb ház, melyet földesúri bormérésre használnak. – Földesúri rét, kb. 60 szekér széna hozammal.
„Extractus Demonstrans, quantum Regi Coronale Dominium Dios-Győr… infesse possit…” 1733-as összeírás alapján az uradalom készpénz bevétele.
Diósgyőr koronauradalom, kamarai birtok.
(Borsod m.): Diósgyőr arx – Diósgyőr oppidum (Diós Győr) – Mező Kövesd opppidum – Mező Keresztes oppidum – Kis Győr – Varbo – Parassznya – Radistyán – Babony – Kapolna – Petri praedium
Az uradalomhoz tartozó, de jelenleg más birtokosok kezén lévő helységek: Miskolc oppidum – Petri praedium

Tartalomgazda