HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 018.

Dátum 1744. augusztus 28. Debrecen
Jelleg

1. 4 old. latin eredeti aláírások
2. 7 old. latin eredeti összeírás, nincs regesztázva

Szöveg

„Aestimatio” – (Becslés a praediumok bevételéről) melyet a debreceni harmincados Zaffir László összeírása alapján a kamara kassai számvevőségének officiálisai készítettek. – A Debrecen városához tartozó puszták után a várost illető földesúri jövedelmek (kilenced, taxa, legelő és kaszálóbérlet, nádas és halászat haszna) értékbecslése. – A 6%-os kulcs alapján számított tőkeérték 8419 rajnai forint, 13,5 krajcár.
„Conscriptio”
Az 1744. szeptember 16-i keltű és az UC 5 : 18 (a) jelzetű értékbecslés alapjául szolgáló irat.
Debrecen tartozékai.
(Bihar, Szabolcs m.): Debrecen város – Chat praedium (Szabolcs m.) – Zám praedium (Szabolcs m.) – Hegyes praedium portio (Szabolcs m.) – Bánk praedium portio (Szabolcs m.) – Bánk praedium portio (Bihar m.) – Fancsika praedium portio (Bihar m.) – Ohat praedium (Szabolcs m.)

Tartalomgazda