HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 012.

Dátum 1712. május 3.
1712. március 30.
1710
1712. március 30.
Jelleg

1. 8 old. egykorú másolat latin, aláírás nélkül 2 pld.
2. „Conscriptio Dominii Döbrö” c. irat 17 old. német, eredeti az aestimatio ez alapján készült 1712. március 30. regeszta csak a caput bonorumról érdekes úrbéres és a településtörténeti adatok.

Szöveg

(Becslés az úrbéres szolgáltatásokról és a földesúri bevételekről.) – „Aestimatio” Dominii Döbrő in Comitatu Nagy et Kis Hevesiensi, melyet a Magyar Kamara számvevősége készített.
Debrő:
Jobbágytelkek. – Taxások; szabad költözés. – Sem robottal, sem dézsmával nem tartoznak a földesúrnak. – Gabona-kilenced; igaerő-hiány! – Makkoltatás; sertéstized. – Káposzta-adó. – Az educillatiot a község gyakorolja. – Földesúri serfőzőház. – Elpusztult halászhely. – Kétkerekű községi malom; földesúri jövedelem nincs.
Parád:
Két malom földesúri jövedelmük nincs. – Rákóczi Ferenc üvegolvasztó hutát építtetett, mely most pusztán áll.
Balla:
Földesúri tölgyerdők; makkoltatás, sertés-tized.
Lák:
Puszta. – Földjét az extraneusok tizedért bérlik.
Gyöngyös oppidum:
Akó-bor, közösen fizetik.
A földesúri jövedelmeket 6%-os kulcs szerint számolva az uradalom tőkeértéke: 26,983 ft. 50 dénár. – Az irat az azonos keltű, UC 5:12 (a) jelzetű értékbecslés másodpéldánya.
Debrő:
Jobbágytelkek. – Taxások, szabad költözés. – Kilenced. – Makkoltatás, sertéstized. – Káposzta-adó. – Földesúri serfőzőház. – Puszta halastó. – Községi malom.
Az irat lényegében azonos az UC 5:12 (a) jelzetű, latin nyelvű értékbecsléssel!
Gr. Erdődiné Rákóczi Erzsébet javai.
(Heves m.): Döbrő – Tottfalu – Kály – Nagyutt – Félfalu – Bálpeőspőky – Dereczke medietas – Parád – Bodon – Balla – Lák desertum – Győngyősz oppidum

Tartalomgazda