HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 010.

Dátum 17. század vége
Jelleg

2 old., német fogalmazvány, aláírás és dátum nélkül keletkezésének korára tartalma és írásmódja utal.

Szöveg

(Becslés) úrbéres adatokról, török adóról – [Értékbecslés]
Acsa:
Egész és fél jobbágytelkek. – Census. – Robot. – Curiális falu: „id est, welche der Geisthlichkeit keinen Zehent, und nur dem Grundherr das Neundl zu richten schuldig…”! – Az educillatio haszna. – Földesúri mészárszék. – Valamennyi földesúri jövedelem értékbecslése, 6%-os kulcs szerint, 9766 ft. és 66 dénár. – Csatolva a török uralom alatt fizetett adók értékbecslése.
Pesti pálosok birtoka.
(Fejér m.): Atscha

Tartalomgazda