HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 031.

Dátum 1719. augusztus 26.
Jelleg

1. 49 old. latin, eredeti aláírás és pecsét 1 pld. másolat.
2. „Aestimatio” 9 old. 1719. december 14.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet a váradi harmincados Trencsényi Ignác Ferenc készített. – Összeírás, amely a sunditusok névsorát, fiaik, állataik számát, az általuk művelt szántó, kaszáló, szőlő nagyságát, allódiális épületek adatait tartalmazza.
Diószeg:
Jobbágy-névsor. – Telek-nagyság: egész, fél, negyed, puszta. – Zsellérek. – Jobbágyfiak. – Igaerő (tehén, ló). – Juh, sertés és kecske-állomány. – Szőlő; kapásban. – Szántó; vetőköbölben. – Kaszáló; szekér szénában. – Robot-napok száma. – Méh-állomány. – Series dominorum nobilium Dioszegini in fundis taxaticiis residentium: taxával, kilenceddel és robottal tartoznak! – Curia nobilitaris tartozékaival (cum libero educillo); nem az urodalomé. – Kőből és fából épült kastély: szobák, kápolna, boltíves boros pince, istálló, szolgálati lakások. – Mellette kádár-műhelynek használt düledező ház. – A kamarával kötött 1694. évi contractus szerint az oppidum 1000 rajnai ft. taxát, gabona és bor-kilencedet, továbbá telkenként év 12 nap szolgálatot ad. – Az új birtokos gr. Gronzfeld a kamarával kötött szerződést megszegve: „Incolae Taxis et Servita sunt gravati et onerati! – Három nyomású, allódiális szántó; vetőköbölben. – 6 földesúri szőlő; kapásban.
Egyed praedium:
Földesúri tölgyerdő része, makkoltatás. – Földesúri halászat, malomhely, rétek, stb. – A praedium felét a diószegi jobbágyok és kisebb földesurak bérlik.
Diószeg:
Hídvám az Ér folyón. – Háromkerekű malom. – Két piaci épület, amelyet az uradalom árendába szokott adni. – Két földesúri bormérés, nem folyamatos eucillatió. Gronzfeld hatalmaskodásai. – Majorsági istálló. – Paraszti dohány-földek; kilenced kötelezettséggel. – „extra oppidum capiosa Tabaca seu Dohanum ex quo nova desumi… consuevit.” – Két dézsma- és kilencedmentes libera vinea; nem az uradalomé.
Kakad:
A jobbágyok szabadon fluktuálnak. – Taxa és 12 nap robot, kocsmálás. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – A jobbágyok szabad rét és erdő használata, erdő.
Sárfű praedium:
Szántóit és rétjeit az uradalom árendába szokta adni. – Aestimatio.
A földesúri jövedelmek tőkésített értéke 5 és 6%-os kamatbázison 139.234 ft. illetve 116.028 rajnai ft. és 20 krajcár.
Fiskális birtok. Gr. Gronzfeld örökösök.
(Bihar m.): Dioszegh oppidum et castellum – Edgyed praedium, portio – Kakad – Sáárfü praedim

Tartalomgazda