HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 006.

Dátum 1596. november 20.
Jelleg

8 old. latin, egyszerű másolat

Szöveg

(Az allódiális javak leltára, névsora és szolgáltatása a jobbágyságnak) – „Inventarium”, melyet Pestwarmegjey Gáspár készített.
Dénesdi:
Nemesi udvarház leírása szobák szerint, köztük egy deszka-szoba. – Csűr: liszt, zab, alma, rozs, köles. – Majorház: két szoba berendezése. – Allódiális állatállomány: tyúk, kappan, kakas, disznó, fejős tehén, borjú. – Szérűskert: búza szalma, zab szalma, széna. – In insula: széna. – Kocsma és educillatios bor. – Földesúri szántóföldek, irtvány. – Gyümölcsös kert (alma) és a szigeten „Káposztás Kert”. – Telkes-jobbágyok: 35. – Inquilinusok: 20. – Libertinusok. – Census és vaj-adó. – Robot, szükség szerint. – Gabona-tized. – A házas zsellérek névsora.
Néhai Feierkeöwy István helytartó, esztergomi érsek birtoka.
(Pozsony m.): Dienesdy

Tartalomgazda