HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 008.

Dátum 1670 körül
1671. április 3
Jelleg

2 old. német és latin, egyszerű másolat a latin rész címe: „Extractus” 1671. április 3-i keltű.

Szöveg

(Összeírás a várhoz tartozó hódolt falvakról, adójukat is megemlítve) – „Beschreibung der Herrschafft Dombovár” – Ezeket a hódoltsági falvakat Nádasdi kényszerítette adózásra 1656-ban. 1658-ban az uradalmat neki adományozta III. Ferdinánd. – Az egyes falvak pénzadójának felsorolását az uradalom aestimatiója követi. Ez a 65-os kulcs szerint 2658 ft. becsértéket jelent. – Egyes falvak közösen adnak készpénzadón felül pl. csizmát.
„Extractus Tributorionum Pagorum…” 1671. április 3-án kelt Sárváron. – A puszta falvaknál megjegyzi: „Non habent ordinarium Proventum, sed quod extorquetur ab illis, illum provenit.”
Külön csatolva még egy latin nyelvű „Extractus”, mely a felsorolt helységek tényleges adóbevételeit összegzi.
Nádasdi javak, Dombóvár tartozékai.
(Tolna m.): Vasarosdombo – Iagonak – Meched – Nirgess – Vasnok – Herniek – Tarros – Szecheőd – Tekess – Nagyagh – Merse – Pulbia – Barwasd – Ballas – Bekato
Őde und Unbewohnte Dorfschafften: Saasd – Olastaln – Tyskes – Mazlon – Szallofalu – Vgyad – Baka – Pustafahet – Kaian – Telek – Csárd – Náák – Bilád

Tartalomgazda