HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 015.

Dátum 1692. május 7.
1689
1691
1690
Jelleg

107 old. latin, egykorú fogalmazvány. Minden uradalomról összesítő táblázatos kimutatás, melyet Draheim Vilmos officiális készített.

Szöveg

(Summarius Extractus), melyet Draheim Vilmos kamarai officiális készített. – (Összesítés valamennyi Rákóczi uradalom 1689–1691 évek adatai alapján készült összeírásának: az egyes uradalmak adatai táblázatba foglalva, falvanként a subditusok telekszáma, állatok száma, szolgáltatások.) – „Summarium extractus bonorum.”
Derencsényi jószág:
Jobbágytelek: egész, fél, negyed, zsellérhely. – Pusztatelek: egész, fél, negyed. – Jobbágyfiak. – Igaerő: ökör, ló, tehén. – Juh, sertés és méhállomány. – Fogoly madár adó. – Adó-zab; kassai köbölben. – Igával rendelkező jobbágyok. – Gyalogszeres jobbágyok. – Szabad közös földesúri erdők. – Disznó hízlalási kötelezettség. – Községi malom. – Gabona-kilenced. – Educillatio. – Halászóhely.
Serki jószág:
Jobbágytelek, pusztatelek, stb. mint az előző uradalomban. – Kender-adó. – Árenda-összeg. – Legelő-bérlet. – Tilalmas földesúri erdők. – Szabad, közös földesúri erdők. – Vízi malmok; a kerekek száma, az évi jövedelem. – Káposzta-adó. – Gabona-tized. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – A deserták területe; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Deserta rétek.
I. Pokorádi processus:
Jobbágytelek, pusztatelek és állatállomány, mint az előző uradalomban. – Fogoly madár adó. – Árenda-összeg. – Igaerővel rendelkező jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Gabona-kilenced. – Földesúri tölgyerdő; makkoltatás. – Halászóhely.
I. Mátraalja districtus:
Jobbágytelkek, pusztatelek és állatállomány, mint az előző uradalmakban. – Árenda-összeg; csak 2 faluban. – Igaerővel rendelkező jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Szökevény jobbágyok. – Gabona-kilenced. – Földesúri tilalmas tölgyerdő; makkoltatás. – Sertés-tized és váltság. – Allódiális rét; szekér szénában. – Legelő- és föld-bérlet. – Posztó-adó (bérleti díj).
II. Szerencsi districtus:
Jobbágytelek, pusztatelek, mint az előző uradalmakban. – Zálogolt jobbágytelkek. – Nemesi telkek. – Kocsma- és majorház-telek. – Puszta földesúri malom. – Földesúri mészárszék. – Puszta földesúri vám. – Allódiális szőlők; hordóban. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Közös földesúri kőbánya. – Bor-tized. – Gabona-tized. – Tilalmas földesúri erdők. – Tilalmas földesúri halászhelyek. – Educillatio. – Taxa jövedelem. – Mészárszék-bérlet. – Taxati nobiles. – Taxati haidones. – Cigányok és szökevény cigányok.
II. Vadászi districtus:
Jobbágytelek és puszta-telek, mint az előző uradalmakban. – Nemesi telkek. – Puszta kastély-telek, kastély és földesúri szérűskert. – Földesúri szérűs-kertek. – Puszta földesúri vetések és gyümölcsösök. – Puszta földesúri malom-hely. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Vízi malmok; kövekkel és „cum pistrinis”. – Tilalmas földesúri erdők; makkoltatás. – Educillatio. – Gabona-Tized. – Bor-Tized. – „Ius terragy vindemy”. – Tyúk-adó. – Erdő-bérlet. – Census; egyes helységekben. – Taxa: egyes helységekben. – Arenda: egyes falvakban. – Jobbágyfiak. – Igaerő: ökör, ló, tehén. – Sertés és méh-állomány. – Allódiális szőlők; hordóban. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek.
II. Színi districtus:
Jobbágytelek, pusztatelke az állatállomány, mint az előző uradalmakban. – Liberae sessiones. – Allodiális szőlők; hordóban. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Közös földesúri vízi malom. – Puszta malom-hely. – Tilalmas földesúri erdők; makkoltatás. – Arenda: omnes simul dant. – Jobbágy-szőlők; hordóban.
III. Ónodi uradalom:
Jobbágytelek és pusztatelek, mint az előző uradalmakban. – Az állatállomány kimutatása csak egy faluban: Emőd. – Taxalis pecunia; két falu. – Allódiális szőlők. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Halászhelyek, rév. – Mészárszék, puszta mészárszék. – Bormérés, puszta bormérés. – Gabona és bor-dézsma. – Tilalmas földesúri erdő. – Puszta vám-hely. – Karácsonyi gabona-adó. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Taxás hajdúk; Lucon. – Halászok, cigányok. – Vízi malom.
IV. Borsi uradalom:
Jobbágytelek és puszta-telek, mint az előző uradalmakban. – Nobilis sessio. – Iparosok, officiálisok: teloniator, officialis, aeditimus, vinitor, taxatus subditus, pellio, textor, piscator, subditus equester. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Állatállomány, mint az előző uradalmakban. – Jobbágy-szőlők; hordóban. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Jobbágyoktól bérelt allódium, szántók, vetőköbölben. – Allódiális szőlők; hordóban. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Vízi malom. – Tilalmas földesúri erdő; makkoltatás. – Közös földesúri erdő; makkoltatás. – Tilalmas földesúri halászhely. – Gabona-tized. – Bor-tized. – „Ius terragy vel ferton”. – A makkoltatott ill. pázsit-disznók után sertés-tized. – Tyúk, tojás, lúd és dámvad-adó. – Census; egyes falvakban. – Munera: egyes falvakban. – Taxalis pecunia; Nagy-Tornyán. – Vám-jövedelem. – A pálinkafőző üstök taxája. – Educillatio; külön a vásári és ünnepnapi borárulás. – Sal teloniale jövedelme. – Puszta: malom, kocsma, veteményes kert, gyümölcsös kert, szérűs kert. – Pusztuláshoz közel álló: kamra, fűrész-malom, csűr, major-ház, boros pince.
V. Szent-Miklósi uradalom:
Census. – Vám-bérlet; Szent Miklóson. – A rutén papok és kenézek taxája. – Vágómarha-adó. – Darabont-adó. – A pálinkafőző üstök adója. – Száraz kocsma váltság. – Zab-adó; köbölben. – Földesúri gyümölcsös kertek. – Allódiális szőlők; hordóban. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Földesúri halászhelyek. – Vízi malom; jövedelme. – Sókocka-adó. – Jobbágytelek, pusztatelek és állatállomány, mint az előző uradalmakban. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Iparosok, officiálisok: – iudex superior, sacerdos, libertini equites, pellio, faber, piscator.
VI. Sárosi uradalom:
A sárosi uradalomban a bártfai köblöt használják. – Jobbágytelek, pusztatelek és állatállomány, mint az előző uradalmakban. – Elzálogosított telkek. – Nemesek. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Szökevény jobbágyok. – Zsellérek. – Iparosok, officiálisok: faber, pellio, educillator, apparitor, notarius, advenae taxati, satellis, aeditimus. – Munera: tyúk, tojás, borsó, köles, kendermag. – Census: – Taxalis pecunia; csak Nagy-Városban. – Vám-bérlet. – Educillatio. – Soltész-adó. – A pálinkafőző üstök adója. – Erdő és serfőző-ház bérlet. – Karvaly, bárány, sajt és lenvászon-adó. – Közös földesúri vízi malom; jövedelme. – Allódiális szántók; holdban és vetőköbölben. – Földesúri gyümölcsös és veteményes kert.
VII. Pataki uradalom:
Nemesi telkek. – Exempta sessiok. – Puszta exempta sessiok. – Taxás jobbágy-telkek. – A malomkő-vágó hospesek telkei. – Népes és puszta jobbágytelkek. – Földesúri domus deserta. – Földesúri ház és boros pince, romokban. – Officiálisok: nemesek, libertinusok, taxás nemesek, labores rusticanos, praestantes nobiles, nemesi özvegyek, taxát fizető nemesi özvegyek, procurator, centurio oppidanus, satellitum postariorum decurio, fodinas excolentes nobiles, satellites stipendary seu postiliones, csőszök, bíró, subalterni iudices, decurio circulatorum, vincellérek, kővágók, borbély, halászok. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – A várhoz tartozó cigányok. – Jobbágyfiak és az állatállomány, mint az előző uradalmakban. – Jobbágy-szőlők; hordóban. – Census pecunaria. – Munus megváltás. – Taxa annualis: az exemptus helységek közösen egy összegben, a többi helysgében személy szerint fizetik a taxát. – Borsó megváltás. – Taxa Graecorum. – Taxa mercatorum. – Taxa macelli. – Az ünnepnapi educillatio. – A földesúri vásár-vám. – A vásári educillatio. – Censuale lignum. – Az állandó educillatio. – Vám és hídvám jövedelem. – Lapidum molarium proventus. – Taxale vinum; hordóban. – Vargák taxája. – Vasa taxalia. – Faggyú-adó. – Censualis adó: tyúk, liba, kappan, tojás, fehér kalács, bárány, nyúl, dámvad. – Gabona-tized. – Bor-kilenced. – Ius terragii redemptio; (fertó). – Bárány, méh és sertéskilenced. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális szőlő; hordóban. – Műveletlen földesúri szőlők. – Tilalmas földesúri erdők: makkoltatás. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Tilalmas földesúri halászhelyek: folyók, tavak. – Promontoria quorum maxima pars deserta. – Pontis telonium. – Vini telonium. – Vízi malom, malmok; földesúri jövedelme. – Malomkő-bánya. – Kőtömb-faragó műhely. – Puszta földesúri szérűs-kertek. – Földesúri gyümölcsös kert. – Földesúri káposztás kert. – Széna kaszálási és begyűjtési robot; öl szénában.
VIII. Ecsedi uradalom:
Census annuus. – Földesúri rév-jövedelem. – Földesúri mészárszék taxája. – Földesúri hídvám jövedelme. – Ius terragy vel ferton. – Censualis: vágómarha, borjú, tyúk, híd, tojás, vaj, kendermag, kender-köteg. – Allódiális szőlők; borköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Allódiális szántók, vetőköbölben. – Földesúri tölgyerdők; makkoltatás. – Cserge-pokróc adó. – Gabona-tized. – Földesúri halászhelyek. – Vízi malmok; a kerekek száma. – Educillum. – Bor-tized. – Bárány, méh és sertésdézsma. – Censuális: csik, sajt, „censuales caricae” (abroncs?) szárított alma, sókocka, olaj, balta, suba, cipő. – Népes és puszta jobbágytelkek. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Taxati subditi; csak Matolcsban!
IX. Regéci uradalom:
Sessiones liberae; et exemptae: egész, fél, negyed, nyolcad, tizenhatod. – Sessiones rusticae sub taxa existentes: egész, fél, harmad, negyed, nyolcad, tizenhatod. – Sessiones rusticae inhabitatae et desertae: egész, fél, harmad, negyed, nyolcad, tizenhatod. – Diversi incolae: liberi nobiles, taxati nobiles, taxatae advenae rustici, taxati subditi. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, kecske, sertés, méh. – Jobbágy-szőlők; hordóban. – Szökevény-jobbágyok; „ex hiis nobilitatem impetrarunt 2”. – Cigányok. – Allódialis szőlők; hordóban. – Allódiális szántók; vetésköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Tilalmas földesúri erdők; makkoltatás. – „Szabad erdők;” makkoltatás. – Községi erdők. – Vízi malmok; kövek száma. – Censuale frumentum; csak Fóny és Horvát. – Tilalmas földesúri halászhelyek. – Gabona és bor-dézsma. – Sertés-tized. – Educillatio. – Ius terragy vindemiae. – Vám-jövedelem. – Erdő-használatért fizetett zab-köböl. – Vasa vini taxalis: 2 hordó. – Censualis: saru, vászon, faggyú, balta, hordó, háncs-abroncs. – Censualis: tyúk, lúd, tojás, vaj, méz, dámvad, nyúl, borjú. – Communis annualis locorum taxa. – Nobilium personalis taxa. – Subditorum taxa personaliter. – Advenorum subditorum taxa personalis. – A földesúri mészárszékek árendája. – A földesúri vendégfogadók bére. – Bérelt (árendába adott) földesúri szőlő. – Census; (néhány helységben). – Eladott földesúri szőlő hátralékos pénzjárandósága. – Uradalmi: bormérés, mészárszék, pince, borraktár, puszta malomhely.
X. Tokaji uradalom:
Sessiones liberae cum libero educillo: egész, fél, negyed. – Sessiones exemptae, sine educillo: egész, fél, negyed, harmad, kétharmad, nyolcad, fél-nyolcad. – Népes jobbágy-telkek: fél, negyed, nyolcad, fél-nyolcad. – Puszta jobbágy-telkek. egyharmad, kétharmad, fél, negyed, nyolad, fél-nyolcad. – Diversi incolae: liberi nobiles, extranei alibi habitantes, sed hic domus habentes, taxales nobiles, taxales rustici, piscatores. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Cigányok. – Jobbágyfiak. – Állatállomány, mint az előző uradalmakban. – Jobbágy-szőlők; hordóban. – Allódiális szőlők; becsérték forintban, borhozam hordóban. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Kőbánya; proventus. – Földesúri tölgy-erdők.– Vízi malom; két köves. – Igaerővel hajtott száraz malom. – Bor és gabona-dézsma. – Bárány és méh-tized. – A „pázsit sertések” után dézsma. – Földesúri mészárszékek. – Földesúri bormérések. – Az ünnepi educillatio; hordóban. – Földesúri halászhelyek. – A vásár-vám jövedelme. – Ex iure terragy proventus. – Vini vectigal, „aszok vám”! – Proventus salis, (vámból, csak Tokajon). – Taxale vinum; (csak Tokajon és Keresztúron). – Saru-adó. – Mészárszék-bérlet. – Patkó-adó; (csak Tokajon.) – Pecuniarius proventus: nobilium taxa, rusticorum taxa, macelli arenda, braxatory arenda, S. Martini census, Communis taxa pagi, (csak Tarjánban!) – Diversa aedificia: curia desolata, curia lignea culta, domus decimatoriae, domus vinariae, cellae tabernariae, domus nautica, deserta educilla.
X. Tokaji uradalom. Vencsellő districtus:
Népes, egész jobbágytelkek. – Puszta-telkek: egész, fél, negyed. – Diversi incolae: Taxati liberi homines, Libertini, Taxati subditi (csak Karádon), Mészárosok, Manualea subditi, Advenae (akik évente csak 12 napot szolgálnak), Per annum liberi advenae. – Jobbágyfiak. – Állatállomány (csak Vencsellőn): ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. – Szökevény jobbágyok. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Földesúri halászóhelyek, halfogó retesz és csik halastó. – Tilalmas földesúri tölgy-erdők; makkoltatás. – Gabona-tized. – Pázsit disznók tizede. – Educillatio. – Méh és bárány-tized. – Az ünnepi educillatio; hordóban. – Taxa annua in paratis; Vencsellő, Lök, Nyiradony és Téglás. – Censuales: szőlőkaró, villa, censualia castra, saru, hordó-létra, eketaliga kerék, kocsi. – Rét-bérlet jövedelme. – Legelő-bérlet jövedelme.
XI. Dobronyi districtus:
Curia cum allodio. – Allódialis szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Népes jobbágytelkek; egész, harmad, fél, negyed. – Puszta jobbágytelkek: egész, fél, negyed. – Domus parochialis, fél telekkel. – Curia, fél telekkel. – Tilalmas földesúri erdők; makkoltatás. – Földesúri halászhelyek. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ökör, ló, tehén, sertés, méh. – Census annuus sessionalis. – Censuales: vaj, tyúk, lúd, tojás, kender-köteg, szőlőkaró, hordó-donga, hordó fenéklap. – Gabona és sertés-tized. – Malmok sertés-hízlalása. – Vágómarha-adó. – Taxatus subhditus: (csak Nagy-Dobronyban). – Figuli; cserép-adó. – Igás jobbágyok. – Gyalogyszeresek. – Földesúri bormérés. – Salis telonium ex trajectu!
XII. Doboruszkai uradalom:
Curia cum allodio. – Allódiális szántók; holdban és vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Népes jobbágytelek: egész, háromnegyed, fél, negyed. – Puszta jobbágytelek: egész, fél, negyed. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ökör, tehén, sertés, méh. – Census pecuniarius. – Censuales: zab-köböl, kender-köteg, tyúk. – Tilalmas földesúri tölgy-erdők; makkoltatás. – Földesúri halászhelyek. – Földesúri bormérés. – Gabona és sertés-tized. – Malom, sertés-hízlalási kötelezettség. – Földesúri gyümölcsös és veteményes kertek.
XIII. Makovicai uradalom:
Kastély. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Jobbágy-telek; vesszőben. – Rutén pap-földek; vesszőben. – Puszta-telkek, vesszőben. – Minutiora tributa. – Censuales: zab-köböl, borsó-quarta, kendermag-quarta. – Inquilini. – Subinquilini. – Census annuus. – Soltész-telkek; vesszőben. – Kender-köteg adó. – A pálinkafőző üstök adója. – Vargák saru-adója. – Malmok; földesúri gabona-adó köbölben. – Árpa liszt és köles liszt adó köbölben. – Zsindely-adó. – A malmok sertéshízlalási kötelezettsége. – Földesúri mészárszék; árenda jövedelme. – Földesúri vendégfogadó; árenda jövedelme. – Földesúri bormérés. – Földesúri serfőzőház. – Földesúri szövőműhely; árenda jövedelme. – Földesúri papírmalom; árenda jövedelme. – Földesúri fűrész- malom. – Földesúri lőpormalom. – A rutén papok adója. – A soltészok adója. – Községi serfőzőház; annak földesúri adója. – Közös tölgy-erdők; makkoltatás. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, juh, kecske, méh. – Földesúri üveghuta; árenda jövedelem, valamint üveges-tányér és üvegpohár szállítás. – Deszka-adó. – Földesúri vám; árenda jövedelme. – Földesúri posztóványoló; árenda jövedelme.
XIV. Helmeci uradalom:
Curia nobilitaris; kertek, allódium, szérűskert, istállók. – Allódiális szántók; vetőköbölben. – Allódiális rétek; szekér szénában. – Allódiális szőlők; hordóban. – Népes jobbágytelkek: egész, háromnegyed, fél, negyed. – Puszta jobbágytelkek: egész, fél, negyed. – Igás jobbágyok. – Gyalogszekeresek. – Satellites hebdomadales. – Taxati. – Censualis pecunis. – Arenda annua taxa; csak Helmecen! – Censuales: hordó bor, faggyú; mészárszék után, boros hordó, tyúk, csik. – Educillatio és ünnepi educillatio. – Gabona és bor-dézsma. – Sertés-tized. – Földesúri halászhelyek: hal és csik. – Tilalmas földesúri erdők; makkoltatás. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, méh.
XV. Munkácsi uradalom:
a.) Felsővidéki districtus:
Soltész telkek. – Művelt jobbágy-telkek. – Puszta jobbágy-telkek. – Rutén papok. – Sculteti siwe Kenezones. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Circuitores (kerülők). – Földesúri fűrész-malom. – Halászok. – Mészégetők. – Inquilini. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. – Censuales: tyúk, liba, vaj. – Rutén papok és soltészok nyest adója. – Fogoly és karvaly-adó. – Malmok földesúri adója. – Vám-jövedelem. – A darabontok zsoldjára. – Census, telek után. – Colonorum arenda. – A pisztráng-halászat jövedelme. – Tojás-adó. – A konyhai élés adója.
b.) Krasznai districtus:
Rutén pap-telek. – Művelt jobbágy-telek. – Kenéz-telek. – Puszta jobbágy-telek. – Rutén papok és kenézek száma. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Kerülők és lovas szabadosok. – Inquilini. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. – Rutén papok és kenézek nyest adója. – Fogoly és karvaly-adó. – Malmok földesúri jvöedelme. – Serfőzők földesúri jövedelme. – A darabontok zsoldjára. – Census, telek után. – Colonorum arenda. – A pisztráng-halászat jövedelme. – A konyhai élés adója. – Vasa taxalia.
c.) Bartházai districtus:
Földesúri tölgyerdők; makkoltatás. – Művelt jobbágytlekek. – Puszta jobbágytelkek. – Rutén papok száma. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, méh. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában. – Földesúri malmok; jövedelem gabona-köbölben. – Papok pénzadója. – Jobbágyok censusa. – Ünnepi educillatio; hordóban. – Rókabőr-adó. – A serfőzőház censusa. – Konyhai élésre; pénzben.
d.) Lucskai districtus:
Művelt jobbágytelkek. – Puszta jobbágytelkek. – Rutén papok száma. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Libertinusok és kerülők. – Kerékgyártók és kádárok. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés. – Földesúri tölgyerdők; makkoltatás. – Census. – Rutén papok censusa. – Konyhai élésre; pénzben. – Vasa taxalia. – Erdőhasználatért fizetett taxa. – Halászok adója. – Földesúri malmok; jövedelem gabona-köbölben. – Kender-adó; kittá-ban. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában. – Sör educillatio. – Ünnepi educillatio; hordóban.
e.) Kajdanói districtus:
Művelt jobbágytelek. – Puszta jobbágytelkek. – Rutén papok száma. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Sessio libera. – Pap és soltész-telkek. – Taxás telkek. – Curialis sessiok. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés. – Földesúri tölgyerdők; makkoltatás. – Rutén papok censusa. – Kenézek censusa. – Taxa sessionális; (Csak Rákosban.) – Konyhai élésre; pénzben. – Évi árenda; (csak a szerednyei részbirtokon). – Census. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában. – Állandó és ünnepi educillatio; az utóbbi hordóban.
f.) Bubuliszkai districtus:
Művelt jobbágytelkek. – Puszta jobbágytelkek. – Soltász telkek. – Rutén pap-telkek. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Kádárok. – Soltész-malmok. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, méh. – Földesúri tölgyerdők; makkoltatás. – Rutén papok és soltészek pénzadója. – Census. – Vasa taxalia. – Állandó és ünnepi educillatio; hordóban. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiálsi rét; szekér szénában. – Konyhai élésre, pénzben. – Földesúri halászhelyek.
g.) Viznicei districtus:
Művelt jobbágytelkek. – Soltész-telkek. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Soltész-malmok taxája. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés. – Földesúri tölgyerdők; makkoltatás. – Rutén papok és soltészok pénzadója. – Census. – Annua arenda; (csak Sándorfalván és Runafalván). – A pálinkafőző üstök taxája. – Ünnepi educillatio; hordóban. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Konyhai élésre, pénzben. – Földesúri halászhelyek. – Rókabőr-adó.
h.) A mezővárosi kerület:
Curiae dominorum. – Sessio nobilis taxata. – Sessio exempta, libera. – Művelt jobbágy-telkek; egész, fél, negyed – Puszta jobbágytelkek: egész, fél, negyed. – Igás jobbágyok. – Gyalogszeresek. – Jobbágyfiak. – Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés, méh. – Allódiális szántó; vetőköbölben. – Allódiális rét; szekér szénában. – Allódiális szőlő; hordóban. – Állandó educillatio. – Vám-jövedelem. – Földesúri mészárszék. – Földesúri tölgyerdők; makkoltatás. – Földesúri halászhelyek. – Földesúri malmok; a kövek száma, a jövedelem gabonaköbölben, sertéshízlalás. – Taxalia vasa vinacei. – Búza és zab adó-köböl. – Gabona és bor-dézsma. – Vámjövedelem só-kockában. – Tabernarum mercatiarum taxa. – Telonii proventus olim. – Taxa annua sessionalis (csak Munkács!) – Arenda annua; (csak Vári és Beregszász). – Földesúri kert és erdő évi árendája. – Officiálisok: cserepes, szűcs, lakatos, kerülő, halász, kővágó.
Rákóczi birtokok.
I. Csetneki uradalom (Gömör m.)
Derencsényi districtus: Gecsel – Resser – Slabuska – Peterman – Sajo – Berdarka – Rhedova – Dopsina – ? – Ratkó – Ispánmezeő – Ujvásár – Krokova – Palaczka – Gerlicze – Bistra – Lehota – Zdichawa – Szuha – Poprosz – Polom – Lypocz – Lukovischa – Kiete – Drincsiny – Esztreny – Also-Balog – Szlatvina – Kalossa – Kelchen
Serki processus: Serke – Simoni – Feled – Belna – Gesztete – Csoma – Majom – Kerekgede – Baracza – Magyar-Hegymegy
Pokurádi processus: Szelche – Also-Pokurad – Felső-Pokurad
Mátraallya districtus: (Nógrád m.) Barna – Egyhazas Terem – Nagy-Rhede – Kys-Rhede – Nyars-Apathi – Tetetlen – Kömlő – Szele
II. Szerencsi uradalom (Zemplén m.)
Szerencs – Bass praedium – Harkany – Zombor praedium – Ptrügy – Megya\sszo – Hernad-Németi – Kak praedium – Also-Kemej
Vadászi districtus: Edelény (Borsod m.) – Sáp (Borsod m.) – Balajt (Borsod m.) – Pelsőcz (Ardó-, Gömör m.) – Szentkirály (Gömör m.) – Felső-Loocz (Gömör m.) – Kezeny (Gömör m.) – Felső-Lenke (Gömör m.) – Selyeb (Abaúj m.) – Vadász (Abaúj m.) – Irota (Borsod m.) – Szakáchi (Borsod m.) – Felső-Monaj (Abaúj m.)
Szini districtus: Szini (Torna m.) – Szelicze (Torna m.) – Josvafő (Torna m.) – Perkupa (Torna m.) – Dobodél (Torna m.) – Koradnak-Ardó (Torna m.) – Fekete-Füz (Torna m.) – Kysfalu (Torna m.) – Petri (Torna m.) – Varbocz (Torna m.) – Szalona (Borsod m.) – Martonj (Borsod m.) – Kőszeg (Torna m.) – Meszes (Borsod m.) – Szent (Borsod m.) – Teleke (Borsod m.) – Kupa (Abaúj m.) – Gadna (Abaúj m.) – Nyilas (Borsod m. ?) – Horváthi (Abaúj m.) – Gyanda (Abaúj m.)
III. Ónodi uradalom
Primo notificandum occurrit pagos sequentes ad dominium Onod spectantes oppignoraes esse: Debrő (Heves m.) – Kal (Heves m.) – Nagy-Ut (Heves m.) – Tothfalu (Heves m.) – Csall (Heves m.) – Pal-Püspöki (Heves m.) – Felfalu (Heves m.) – Bodony (Heves m.) – Parad (Heves m.) – Balla (Heves m.) – Dereszke (Heves m.) – Lak (Borsod m.) – Felső-Solcza (Borsod m.) – Arnolt (Borsod m.) – Bessenyő (Borsod m.) – Kelecsen (Borsod m.) – Sajó-Keresztur (Borsod m.) – Keresztur-Kisfalud (Borsod m.) – Sajó-Szt.-Péter (Borsod m.) – Velezd (Borsod m.) – Muchony (Borsod m.) – Kaza (Borsod m.) – Kasincz (Borsod m.) – Barczik (Borsod m.) – Sajo-Iwanka (Borsod m.) – Vadna (Borsod m.) – Ormos (Borsod m.) – Kecskemét (Pest m.) – Gyöngyös (Heves m.)
Az uradalom adózó falvai: Onod (Borsod m.) – Böcz deserta (Abaúj m.) – Lucz (Zemplén m.) – Emőd (Borsod m.) – Szederkeny (Borsod m.) – Baba praedium (Borsod m.) – Aranyos (Borsod m.) – Felső-Vata des. (Borsod m.) – Alsó-Vata des. (Borsod m.) – Nyék praedium (Borsod m.) – Ladhaza praedium (Borsod m.) – Nagy-Csecs (Borsod m.) – Petri praedium (Borsod m.) – Kazincz (Borsod m.) – Barczika (Borsod m.) – Iwanka (Borsod m.) – Hainocz (Borsod m.) – Muchon (Borsod m.) (Kazinc, Barcika, Ivánka és Mucsony az elzálogosított falvak sorában is szerepel.)
IV. Borsi uradalom (Zemplén m.)
Borsi – Nagy-Bari – Nagy-Toronya – Isép – Isztancz – Upor – Banocz – Körtviles – Rakocz – Morva – Csörgő – Imregh – Ujhely (Borsi sor) – Bányácska – Füzesér
V. Szentmiklósi uradalom (Bereg m.)
Summarius extractus bonorum Sanvti Nicolai hodierni dominii devastati statui accomodatus, qui apriore florente eius statu longissime divertit.
Kölcsen – Podheriny – S. Nicolai – Repede – Szuszko – Holubina – Szolyva – Hankovicza – Paulova – Nelipenna – Polenova – Romanocz – Zaenyő – Zbunya – Serbocz – Jalova – Zagilka – Also-Vereczke – Zavatka – Periszilova – Tiszova – Kotilnicza – Kis-Bisztra – Nagy-Bisztra – Borzuczina – Miskarovicza – Laturka – Felső-Vereczke – Drahuszocz – Tőkes – Rozgilla – Podpolos – Medvecze
VI. Sárosi uradalom (Sáros m.)
Nagy-Saáros – Megye – Hradicska – Zetek – Kucsin – Németfalva – Kozanka – Porubka – Hankova – Retke praedium – Gergellaka
VII. Pataki uradalom (Zemplén m.)
NB. Tolcsva, Benye, Telki-Banya, Vamos-Ujfalu, exempti et immunitati sunt ex onere urbariali. – Patak – Ujhely – Tolcsva – Benye – Kis-Toronya – Csernaho – Ardo – Petraho – Telki-Banya – Vamos-Uyfalu
VIII. Ecsedi uradalom (Szatmár m.)
Ecsed oppidum – Kis-Ecsed – Szent Márton – Matocz – Geberién – Bőrvej – Vallaj – Mérk – Szalka – Majtin – Tőke-Terebes – Dob – Szent Miklós – Kiral-Darocz – Nyir-Adon – Nyir Bátor – Julaj – Pocs – Stanislo – Mysz-Totfalu – Buzák – Nagy-Sikarlo – Apa – Josepháza – Görbed – Fábiánháza – Kis-Sikarlo – Porczalma – Kálmánd – Beda – Felső-Ábrány – Alsó-Ábrány – Magyar-Csaholy – Csan – Usztato – Deser – Kecz – Peér – Genyéte – Fejér-Gyarmat – Kys-Ar – Tivadaz – Tarpa – Tunyogh – Szoldobalterem – Jarmi – Gilvacz – Tagj – Geőngj – Kysfalud – Nyírtegyháza – Radvany
IX. Regéci uradalom (Abaúj m.)
Tállya oppidum (Zemplén m.) – Szántó oppidum (Zemplén m.) – Fony – Regéczke – Mogyoroska – Horvath – Komloska – Basko – Alsó-Vadász – Felső-Novaj – Kér – Batka, Begyes-Benye, Gibart, Alpar, Büd nunc sunt praedia deserta!
X. Tokaji uradalom (Zemplén m.)
Tokaj – Keresztur – Ujfalu – Tarcal – Ladány – Tarjan – Szada – Berzek – Rakomaz
Vencsellő districtus ad dominium Tokajense (Szabolcs m.): Vencsellő – Timar – Lök – Gava – Büd – Balsa – Zabolcs – Berczel – Karad (Zemplén m.) – Paszab – Téglás – Bekeny praedium – Tede – Zelemér – Hort praedium – Nyiradon – Ujfejértó
XI. Dobornyi districtus dominio Munkacsiensi incorporatus. (Bereg m.)
Nagy Dobrony – Kis Dobrony – Csetfalva – Tisza Világh (T.-Vid?) – Tisza Bécs (Szatmár m.) – Eszény (Szabolcs m.) – Pap (Szabolcs m.)
XII. Doboruszkai uradalom (Ung m.)
Doboruszka – Radics – Bezzeő – Zahar – Pinkocz – Csab (Csap?)
XIII. Makovicai uradalom (Sáros m.)
Zboro – Bikaro – Also-Polyánka – Csarno – Felső-Polyánka – Ondarka – Stebnik – Regettő – Szmilna – Felső-Mirosso – Also-Mirosso – Jurko Voyla – Csernina – Brezowka – Bellovesa – Barta-Ujfalu – Mlinarocz – Sassova – Kapissowa – Hraboch – Lipova – Kurima – Dubina – Fias – Also-Szvidnik – Meszticka – Szemetkocz – Gribova – Olsavka – Bukocz – Krusnicz – Tessnicz – Dobroszalva – Also-Pisztrina – Also-Orlik – Kruszlovcz – Also-Piszana – Felső-Piszana – Hunkocz – Dolhonya – Also-Komarnik – Felső-Komarnik – Porubka – Krajna Polana – Bodrodzol – Bisztra – Gaboltho – Kurova – Also-Tvaroscha – Petrova – Frieskes – Első-Tvarocsa – Hrabocsik – Kuzkocz – Ruchtocz praedium
XIV. Helmeci uradalom (Zemplén m.)
Helmecz – Kys-Géres – Semien – Hircse – Nagy-Rozvagy – Keresztur – Gerepse
XV. Munkácsi uradalom (Bereg m.)
a.) Felsővidéki districtus: Aukliva – Veretecső – Tomolás – Skotarczka – Szalyoka – Kanora – Ilmova – Volovecz – Lazarpataka – Beregőcz – Nagy-Aranka – Kys-Abranka – Kymsor – Uj-Rostoka – Kotelnicza – Babluka – Hluboka-pataka – Praekreszna – Kyss-Rostoka – Nagy-Rostoka – Kicsorna – Bukocz – Paskovicza – Uklina – Isvor – Korna-pataka praedium desertum – Kys-Bistra – Ploczko – Olenova – (Felső) Kyss-Bistra – Kys-Melnicza – Szolocsina – Nagy Bistra – Nagy Tibowa – Roszos – Szaszuka – Plavia – Brosto-pataka – Paszika – Koziwa – Kyss-Szalloka – Nagy-Melnicsa – Gyillog – Kyss-Tibowa – Paulova aliter Duszena – Jobovicza – Szuszkopataka – Csernik-pataka – Csolanfalva – Léczfalva – Ploszkéna – Egeresfalva – Nagy-Bresto – Kyss-Bresto – Nagy-Dubrovicza – bukowinka – Isdemér praedium desertum – Iwanfalva praedium des.
b.) Krasznai districtus: Dragoborodfalva – Deskofalva – Mocharka praedium des. – Nyiresfalva – Medencze – Ardanahza – Kerepecz – Kostanfalva – Kendereske – Zavidfalva – Feketepatak – Troianfalva praedium – Kelemenfalva – Krajna-Martinka – Fogaras – Háthmegy – Kyss-Illosva – Klastormfalva – Babafalva – Kutkafalva – Dekgánfalva – Musgofalva – Papfalva – Kis-Leanyafalva – Cserteszfalva – Nagy-Leanyfalva – Korchowa – Kis-Lucska – Jurowicza – Nagy-Abranka – Stanfalva – Kys-Abranka – Galfalva – Ivacsko-Papfalva
c.) Bartházai districtus: Pisztrahaza – Barthaza – Makaria – Ramochafalva – Bereg-Ujfalu – Sarkad – Remethe
d.) Luczka districtus: Isnete – Gorond – Luczka districtus: Gáth – Jánossi – Nagy-Guth – Strabicso oppignoratus pagus – Lucska
e.) Kaidano districtus: Ruszkocz – Nagy-Ivan – Kyss-Ivan – Davidhaza – Rakos – Kaidano – Csrenelő – Szeredne portio
f.) Boboliska districtus: Nagy-Boboliska – Kys-Boboliska desertus locus ab anno 1686 – Satolczfalva desertum praedium – Nagy-Loho – Kis-Loho – Hribocz – Lauka – Pusnyákfalva – Vrotnicza – Kőrösfalva desertum praedium ab anno 1686 – Kyss-Mogyoros – Herczfalva – Trostianicza desertum praedium ab anno 1683 – Nagy-Mogyoros – Vulsenka vel Vusnik – Ballosfalva desertum praedium ab anno 1683 – Hinkocz alias Ilykufalva desertum praedium ab anno 1689
Visnicze-vidék districtus: Felső-Visnicze – Kluczkofalva – Kyss-Bellebel – Szidurfalva – Felső-Hrabonicza desertum praedium a longo tempore – Alsó-Hrabonicza – Dudkofalva – Iglincz – Zimbrillafalva desertus pagus ab anno 1689
g.) Visnicze-vidék districtus: Runafalva – Gevenfalva desertus pagus ab anno 1869 – Oblaz – Kocka-Szallása – Csabinafalva desertus pagus – Dubinafalva – Also-Visnicze – Középső-Visnicze – Balmosfalva desertum praedium a longo tempore – Svateleczfalva desertum praedium a longo tempore – Szlopkofalva desertum praedium ab antiquo
h.) 4 oppidorum districtus: Munkacs – Orozvégy – Munkacs-Uyfalu – Bereg – Beregszasz – Vári – Bucsu – Posahaza

Tartalomgazda