HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 016.

Dátum 1686. május 28. Murányallja
Jelleg

24 old. latin, eredeti, aláírások és pecsétek

Szöveg

„Urbarium (a dubditusok névsorával, fiaik számával és életkorával, állataik számával és szolgáltatásaikkal) melyet Basilides Pál készített és Gömör valamint Hont megyék officiálisai hitelesítettek. – „Urbarium Bonorum Fiscalum…”
Balog arx:
A várat 1677-ben lerombolták. – Földesúri szántók; vetőköbölben. – Földesúri rétek, öl szénában. – Allódiális szőlők; hordóban. – Hegyvám. – A vár alatt kisebb földesúri gyümölcsös-szőlők, elhanyagoltan. – Az allódium elpusztult. – Az allódiális szántókat a murányi uradalomhoz csatolták. – Földesúri tölgyerdők: makkoltatás.
Meleghegy:
15 jobbágy név szerint, szolgáltatásaik in praedio Ravashaj két köves földesúri malom.
Perjése:
Bakta és Peszéte pusztákat heted részért bérlik a jobbágyok.
Felső-Balog:
Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak, életkorral. – Állatállomány: ökör, ló, tehén, tinó, sertés, juh, méh. – Jobbágy-szőlők. – Telek-nagyság. – Puszta-telkek. – Census. egésztelkek után 1 fl. – Konyhai élés-adó, pénzben váltják meg. – Vaj-adó. 12 pint közösen. – A puszta-telkeket a földesúr számára szántják, vagy kilenced fejében bérbe adják a jobbágyoknak. – Gabona-kilenced, de Tranya praedium és az irtványföldek után heteddel tartoznak. – Bor-kilenced, de Tranya praedium szőlei után quintát adnak. – Bárány, sertés és méh-tized. – Educillatio. – Robot, parancs szerint. – Földesúri malom, (a lengyelek felégették) a molnár harmados, sertés-hízlalás. – A vám-jövedelem a plébániáé. – Földesúri tölgyerdő, csak tüzifának való.
Tamási:
Földesúri tölgyerdő; makkoltatás.
Doboca:
Allódiális szántók; három nyomásban, vetőköbölben.
Rima-Szécs:
Leégett földesúri malom. – Allódiális szántó; három nyomásban, vetőköbölben. – Allódiális rét; öl szénában.
Szent-Simon:
Földesúri malom, kétkerekű, a molnár harmados.
Male:
Allódiális szántó; vetőköbölben.
Pogony:
Allódiális szántó; vetőköbölben.
Putnok:
Nyolc allódiális szántó, vetőköbölben. – Földesúri rét; öl szénában. – Két kis földesúri szőlő; hordóban. – Puszta allódium.
Balogi fiskális uradalom.
(Gömör m.): Balogh arx – Meleghegy – Perieasse – Felső Balogh – Also Balogh portio – Hacs portio combusta per Polonos – Thamassy combusta – Dobocza deserta – Rima Szécs – Szent Simon
Sequuntur bona… aliis oppignorat: Padar portio – szutor portio cum praedio Tehany – Uyfalu portio – Sipb portio – Czako portio – Gömör oppidum – Deresk – Levarth – Csenis – Wissnyo
Ispan F. és Orlay M. kobzás révén az urdalomhoz csatolt javai: Martonfalva portio (Ispán) – Arlo portio (Ispán) – Orlay Tőrjek (Orlay) – Male portio (Orlay) – Pogony deserta (Orlay) – Putnok (Orlay)

Tartalomgazda