HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 035.

Dátum 1550–1560 körül
Jelleg

23 old. latin eredeti, aláírás dátum nélkül keletkezésének korára tartalma és írásmódja utal.

Szöveg

(Urbarium) Arcis Döbrönte, melyet Beken Márton készített. Subditusok nevével és úrbéres szolgáltatásiakkal mindenütt a templomok is leírva.
Nagy-Bogdán:
Jobbágy-névsor. – Telek-nagyság. – „Templum Beeato Martino Episcopo dicatum” – Census. – Természetbeni adó. tyúk, fehér kenyér, szekér fa, kappan, torta. – Robot: az igás jobbágyok egy-egy hold őszi és tavaszi vetést tartoznak megművelni és betakarítani. Kaszálás és hordás is. – Bor-hordással is tartoznak, de „pro vectura illis pecunia solwebatur”!
Gansa:
Egykerekű malom, most puszta. – Templom.
Torna:
Egykerekű malom, most puszta, továbbá egy másik puszta malomhely. – A harmadik malom kétkerekű, gabona-adót fizetnek utána. – Olaj és kender után quadragesimát adnak. – Földesúri vám-jövedelem. – Egytornyú kőtemplom Szt. Erzsébet tiszteletére. – Pusztatelkek művelésénél a jobbágyok holdanként egy modiust adnak az elvetett terményből. – Földesúri rét: kaszásban. Az officiális használja.
Bakan-Herend:
Censust nem adnak. – Robot csak aratás idején: 7 nap! – Nam nowiter sunt plantati per terras arabiles praedy Szent Istwan. – Templom, kaszálóval, a praediumon. – Egykerekű malom, most puszta.
Liter:
A romos templom és Szt. Jakab tiszteletére volt nemesi curia jórészt elgazosodott tartozékait (szántó, szőlő, rét) a jobbágyok élik. – Földesúri tölgyerdő. – Nagyrészt elpusztult szőlőhegy. – „Loco terragy iuxta genus frugum nonae dantur!” – Allódiális szántó; holdban.
Tót-Vásony:
Földesúri szőlők; holdban. Ebből két holdnyi egy másik nemes területén, akinek az uradalom ius montanumot fizet utána. – Romos curia nobilitaris. – Szántóját a jobbágyok a pusztatelkivel azonos módon használják. – Legelőbér: az extraneus nemesek pénzben, az extraneus jobbágyok szőlőrobotban teljesítik az essegvári szőlőkben.
Újlak:
Kisebb földesúri kaszálók után irtvány-föld adót (kappan, stb.) adnak a parasztok. – Csaknem puszta szőlőhegy. – Két földesúri szőlő; urnában. – Újonnan épült curia nobilitaris, adeserta telkek szántói hozzácsatolva. – Kétkerekű malom számára való hely.
Odoska praedium:
Földesúri malom.
Chekut castellumhoz tartozó puszták: Arda, Götehoza, Pretan, Halinka, Lőrinta, Dobos Essegvár várához puszták. Büge, Band, Szt. István, Hymhoza sem Helenkoza
Döbröntei uradalom.
(Veszprém m.): Nag Bogdan – Gansa – Thorna – Bakan Herend – Lither – Thot Vason – Büge praedium – Vylak
Predia pertinentia ad arcem Döbrönte: Jakó praedium – Kis Döbrönthe praedium – Botahaza alias Bolterhaza praedium – Manczhaza praedium – Ardo praedium – Odoska praedium
Praedia ad castellum Chekut: Ardo, Gothehaza, Poton, Halimba, Lorinka, Dabas – Praedia ad castellum seu arcem: Essegvar – Büge – Band – Szent Istvan – Hymhaza seu Helenhaza

Tartalomgazda