HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 036.

Dátum 1719. május 19.
Jelleg

1. 3 old. latin, egykorú másolat, aláírás nélkül.
2. Jelentés a kamarához 2 old. latin 1719. május 19.

Szöveg

„Projectum” melyet a kamara számvevősége készített – Árendálni kért birtokrészek becslése 5 és 6%-os kamatbázison. – A jánosi uradalom egyes részbirtokainak árendába adásával kapcsolatosan készült jövedelembecslési tervezet és a kamarához írt jelentés.
Fiskális birtok, jánosi uradalom.
Poszoba portio – Kelechen portio (Borsod m.) – Rakacza portio (Borsod m.) – Szendrő oppidum portio (Borsod m.) – Gagy portio (Abaúj m.) – Kasmark portio (Abaúj m.)

Tartalomgazda