HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 003.

Dátum 1682. szeptember 25.
Jelleg

25 old. magyar, másolat hitelesítés nélkül ugyanaz latin másolatban is. – Az urbáriumból két szó szerint azonos példány készült, az egyik magyar, a másik latin nyelven.

Szöveg

„Urbarium Arcis et Bonorum Dios Györiensium…” [az alattvalók névsorával]
Diósgyőr:
A vár jövedelmének egynyolcad része. – Hasonlóan nyolcad rész a most pusztán álló malom és a szabad kocsma esetében. – A felső járatban 3, az alsó járatban 4 tábla allódiális föld. – Makkoltatás idején a disznó-pénz nyolcada. – Ugyanúgy a gabona-kilenced nyolcad része. – Egy allódiális rét. – A diósgyőri puszták (Mohi, Csullei, Petri) melyek után tizedet adnak. – A vár előtti pusztán, mely korábban major volt, most 10 jobbágyház áll. Ezek némelyikét katonák lakják. Szántó, rét és pusztaszőlő is tartozik hozzájuk. – 15 jobbágytelek (névvel); kettő most üres, vagy pedig eladva. – A parasztok részint taxások, részint jobbágyok (subditi). – A taxások csak 1–2 tallér váltságot fizetnek, s némi „ajándékot” adnak. – Robotjuk nincs. Főleg a régi oppidumok lakosai taxások. – A jobbágyok évi 6–8 nap robotot végeznek; aránylag kevesen vannak. – Az összeírás állatállományukat is számba veszi. – Az egész urbáriumban sok az olyan pusztaföld (jobbágytelki + allódiális), amelyet a parasztok dézsma fejében művelnek.
Gr. Bethlen Éva, korábban Haller György, jelenleg gr. Csáky László hitvesének részbirtoka, mely általában a jövedelem egynyolcadára jogosít. Diósgyőri, siroki uradalom.
(Borsod m.): Diósgyőr (Diós Győr) – Miskolc (Miskolcz) – Paraznya – Ragyistyán – Kis – Győr – Keresztes – Mezőkövesd – Átány – Sirok – Verpelét – Domoszló – Eőrsz – Gyürk – Visonta – Saár – Detk – Karácsond – Ugra

Tartalomgazda