HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 011.

Dátum 1701
Jelleg

1. 19 old. latin, magyar bejegyzésekkel töredékes egyszerű másolat dátum in dorso.
2. 7 old. latin, egyszerű másolat, töredék a lakosság névsorát, állatai számát tartalmazó összeírás, amely nincs regesztázva.

Szöveg

„Urbarium” – (a subditusok névsora, fiaik, állataik és szolgáltatások) – „Urbarium Bonorum Debrő”
Debrő:
Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak. – Telek-nagyság. – Igaerő. (ökör, ló, tehén) – Állatállomány: sertés, juh, kecske, méh. – Pálinkafőző üstök, telkenként. Taxa, telkenként. – Az örökös jobbágyok, ill. a jövevények megkülönböztetése. – Gabona-kilenced és tized. A tavasziak után kilenced helyett két szekeret adnak. – Tilalmas földesúri tölgyerdő; makkoltatás, sertéstized, a jobbágyoknak fa-eladás. – Méh- és bárány-dézsmát nem adnak! – Községi malom, mely után nincs földesúri jövedelem. – A másik malom a csalavári határban fekszik, azután sincs földesúri jövedelem. – Educillato. – A volt allódiális földeket a jobbágyok telkek szerint kiosztva használják. – Servitia: tekintve, hogy taxások, nem robotolnak, csak évi 1–2 fuvart adnak. – Karácsonyi dámvadadó, megváltható. – Káposzta-adó, megváltható. – Mulcta. – A helység határmegjelölése.
Tóthfalu:
Felerész – Tilalmas földesúri erdő; a faizás jelenlegi rendszere a földesúr károsodásával jár. – Községi malom: földesúri jövedelem nélkül.
Kál:
Portio. – Puszta malom-hely.
Bálpüspöki praedium:
Földjét legelőnek árendálják.
Roff:
Községi száraz malom. – 56+56 fl. census közösen 8 farkasbőr 40 db. kapca az adójuk. – Halászó-hely: palus piscuosa.
Gyöngyös oppidum:
Portio. – Vinum censuale (akó-bor), köbölben. – Csizma- és gyertya-adó. – Bor-kilenced. – Malom; földesúri adó.
Rákóczi-féle javak, debrői uradalom.
(Heves m.): Debrő – Totth Falu – Kally portio – Balpuspöky praedium – Nagyút praedium – Roff – Gyeőngyeős oppidum portio – Kis-Kőre, al. Bonis Doboiannis hactenus ad arcem Sarospatak spectabat

Tartalomgazda