HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 001.

Dátum 1563. május 19.
Jelleg

22 old. latin, eredeti aláírások, a pecsétlenyomatok letöredeztek.

Szöveg

(Regestum super proventibus consuetis de pertinentiis castri Diosgyewr…) – (Összeírás az uradalom tartozékainak úrbéres bevételeiről) – „Regestrum super proventibus consuetis de pertinentiis castri Diosgyewr…” melyet Tur Ferenc, Zay Ferenc és Pesty Ferenc királyi komisszáriusok készítettek.
Diósgyőr:
egész telkes, a bírókkal együtt, 103 – inquilinus 8 – domus nova 2 – deserta 2 – libertinus 17 – A libertinusok egy része „szabad”, más része censualis domus-szal rendelkezik. – A platea Balmaz-t csak inquilinusok lakják, akik ebben az évben kezdték el házaikat építeni. A platea Saros teljesen puszta. 24 zsellér. – Az elhagyott sessiók szántóit és rétjeit a telkes jobbágyok egymásközt felosztva használják. – Solutio: Pénzt nem fizetnek, viszont naponta 10 munkást adnak a várhoz. Gabona-kilencedet nem adnak, de borkilencedet fizetnek. – Aratás idején árnyékadó állást kell emelniük. – (Margó-megjegyzés: „retineantur in eodem statu semota, tamen nimis orudelitate”!) – Jeges árkot (vermet) kell építeniük. – Az előző földesúr Balassa Zsigmond tetszése szerint mindenféle szolgálatra kényszerítette őket! – A várhoz 8 vinea (névvel) jövedelme tartozik a környező promontóriumokon. – Kétkerekű, négyköves földesúri malom. – Egy terjedelmes földesúri rét. – Két majorsági szántó; az egyikbe 90 köböl azaz 270 mensura Viennensis, a másikba 100 köböl azaz 300 mensura vienn. vetőmag megy. – „tria iugera magna, terrae arabilis… cubl. 160 facien, mensur. viennen. 480”. – (Eredetileg a pálos rendházé volt, de pusztán maradt, és a várhoz csatolták.) [Ezek szerint egy iugerum magnum kb. 55 holdnak felel meg!] – Két földesúri halastó; az egyik pisztrángos. – Egy a városokba épített lőpor-malom. – 5×4 mérföldes kiterjedésű vadaskert, (szarvasok, stb.). A jobbágyok panaszai szerint az egri, szarvaskői s más várbeli officiálisok állandó vadászatai a vadállomány pusztulására vezetnek. – A másik földesúri erdő vadállománya, de főleg épületfája miatt értékes. – Gyümölcsös kert, melyet még az előző földesúr vett bérbe a pálosoktól.
Mezewkewwesd:
92 egésztelkes jobbágy, 36 zsellér, 6 nemes
Diósgyőri kamarai uradalom.
(Borsod m.): Diósgyőr – Kápolna – Radistyán – Bábony (Bakon) – Farazyna – Csaba (Chaba) – Kis – Győr (Kys Gyeur) – Petri (Petry) – Varbó (Warbo) – (Wyskolcz)
Miskolc et in eodem oppido: Wywaras Myndzenth Papszer – Tothwcza – Pecze – Mohy oppidum – Mezewkewwesd oppidum – Kerezthez oppidum

Tartalomgazda