HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 040.

Dátum 1736. március 10. Darda
Jelleg

56 old. latin, eredeti aláírás.

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Babos Gáspár számvevőségi koadjutor készített. – (Összeírás subditusok névsorával és úrbéres szolgáltatásaikkal.)
Darda:
Jobbágy-névsor; coloni seu hospites. – Telek-nagyság. – Census. – Inquilinusok. – Robot: akik évente 5–6 rajnai ft. censust fizetnek mentesek, a többiek szolgálnak! – Kilenced: búza, rozs, árpa, zab, török búza, káposzta, rétek, fokhagyma, len, kender. – Pénzmegváltás darabonként: bárány, kecske, lúd, kacsa, pulyka, méhkas. – Zsellérek: személyenként 1 ft. értékű vásznat és kilencedet adnak. – Minden jobbágy egy szekér fát fuvaroz és egy napon át kaszál. – Szabad földhasználat (!), nincs nyomáskényszer. Kaszálóból is ki-ki annyit vesz igénybe, amennyit akar. – Erdő- és legelő-használat. (Az erdőhasználat úgyszólván minden helységben engedélyezett a jobbágyoknak!) – Sem szőlőhegy, sem malom nincs a helységben. – Földesúri mészárszék; árendában. – A sajtkészítő földesúri censusa. – A falu évente közösen ad a földesúrnak egy sertést. – Négy földesúri halastó. – Két szintes földesúri kastély a szobák és helységek leírásával; nagy borospince. – Mellette három szintes csűr és két kiseb romos épület. – Tovább lóistálló (20 állat számára). – Veteményes kert. – Külső nagy-istálló; 50 állat számára. – Pásztorok házacskái. – Az eszéki úton vámház; jövedelme. – Nagy vendégfogadó; árendában. – Az uradalom jobbágyai mentesek a vám alól. – Katolikus templom és plébánia.
Záskafalu:
Az educillatio megosztva a földesúr és a parasztok között. – Községi száraz malom. – Tölgyerdő.
Káránc:
Az együttélő testvérek ill. fiúk után külön 50 den. fejadó. – Minden jobbágy és zsellér „lovas pénzt” és „tyúk pénzt” fizet. – Bor-kilenced. – Községi száraz-malom. – Az irtványföld után kilenced jár. – Átvonuló tisztek számára szállásház, pincével, istállóval. – Ispán-ház, istállóval.
Archi puszta:
Szántóit kilencedért bérlik. – Szőlőhegy, legelő, kaszáló és erdő is tartozik hozzá.
Benge:
Tölgyerdő: faizás és épületfa-vágás a jobbágyoknak megengedve „silva glaudifera”. – Kétkerekű földesúri malom, romos.
Marok:
Községi száraz-malom. – Tölgyerdő. „silva glaudifera.”
Pocsa:
Közös földesúri tulajdonú malom a Karacsica mellett.
Illocska:
Vízhiányos, két kerekű, földesúri malom. – Tölgyerdő. (silva glandifera)
Venscin és Csat puszták:
Szántó, kaszáló, legelő, erdő.
Magyar-Baja:
Községi, egykerekű malom a Karacsica mellett. – Tölgy és vegyes erdő.
Rácbaja:
Tölgy és vegyes erdő.
Feirfalu puszta:
Tölgy és vegyes erdő. – Két darab, kétkerekű községi malom a Karasica mellett; földesúri pénzadó.
Kaszad:
Tölgyerdő.
Balo puszta:
Tölgy és vegyes erdő.
Beike puszta:
Bozótos erdő. – Telek puszta: – Bozótos erdő.
Matty:
Vegyes erdő.
Dráva-Szent-Márton:
Vegyes erdő.
Magyaros puszta:
Tölgyerdő.
Győröspuszta:
Cujus territorium cuidam mercatori per dominum exarendatum habetur in fl. 20.
Ujtó:
Tölgy és vegyes erdő. – Községi malom a Sebes tó mellett.
Odpuszta:
Tölgyerdő.
Toriánc:
Tölgy és vegyes erdő.
Odnoczpuszta:
A Dráva árterületében fekszik, jórészt csak tüzifának való erdőből áll.
Petarda:
Tölgy és vegyes erdő. – Községi malom a Karasica mellett; földesúri pénzadó.
Kis-Petardapuszta:
Tölgyerdő.
Mais puszta:
Tölgyerdő.
Kácsfalu:
Tölgyerdő. (silva glaudifera)
Csemin és Szemitrin puszta:
Földjüket a kácsfalusi jobbágyok művelik.
Szigetfalu és Peleske puszta:
Eredetileg az uradalomhoz tartoztak, de jelenleg Savoyai Jenő herceg birtokában vannak.
Veterani tábornok a Rákóczi felkelésben elpusztult következő falvakat telepítette újra, saját költségén, németekkel és rácokkal: Dárda – Laskafalva – Benke – Ivány – Bezedek – Marok – Káczfalu – Pocha – Ilocska – Toriancz – Drávaszentmárton – Peremen – Polmán
Fiskális javak, melyeket Veterani adományul kért. Dárdai uradalom.
(Baranya m.): Darda – Záska – Karáncz – Archi – Rév – Benge – Ivány – Bezedek – Marok – Pocsa – Illocska aliter Ujlak – Vencsin praedium – Csat praedium – Magyar Boja – Lápáncsa praedium – Peremen – Ráczboja praedium – Feirfalu – Kassad – Balo – Harasy – Gordisa – Beike – Telek – Matty – Drava Szentmárton – Magyaros praedium – Györös praedium – Uj Tó alias Ispital – Od praedium – Toriáncz – Odnoga praedium – Bistrincze praedium – Petarda – Elcsin praedium – Kis Petarda praedium – Polmán – Letnek praedium – Mais praedium – Ráczfalva – Csemin praedium – Szemitrin praedium – Szigethfalu praedium – Peleske praedium

Tartalomgazda