HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 028.

Dátum 1710. június 20. Nedecz
Jelleg

11 old. eredeti latin aláírás és pecsét 2 pld.
Az irathoz csatolt másodpéldány az eredetivel szó szerint egyezik, nem számítva az utolsó 3 oldalt, mely a másolatban hiányzik.

Szöveg

„Conscriptio” (Összeírás, amely a subditusok nevét, telkeik angyságát, fiaik, állataik számát tartalmazza) – Korponnay Gábor összeíró.
Dunavecvár:
Allódium, majorház, istállók, csűr, jelenleg pusztán. – Jobbágytelkek. – Zsellérhelyek. – Malom: a földesúr árendát kap. – Földesúri kocsma. Másik földesúri kocsma (in campo exstructum). – Ugyanitt egy másik allódium: majorház, istállók, 3 csűr. Állatállományát a katonák elvitték; jelenleg 6–6 tinó és sertés. – A két allódium szántóterülete vetőköbölben. – Gabonavetés: búza, rozs, árpa, zab – Az ún. felső malom után földesúri pénz-adó.
Nedec:
Jobbágy-névsor. – Telek-nagyság. – Puszta-telek nagyság. – Jobbágyfiak. – Igaerő. – Juh, sertés és méhállomány. – Zsellérek; nihil habentes. – Oppignorata és inscriptionalis sessiók. Proventuum consignatio: (egész telekre számítva) – Census. – Robot: naponta 4 lovas szekér, szüretkor minden két telek után egy szekér. – Akó-gabona, rozs, árpa, zab, komló, tyúk, lúd, kendermag. – Zsellérhely („zarembek dicta”) után gyalogrobot és kevesebb adó.
Alsó-Labs:
Malom: a földesúr árendát kap.
Felső-Labs:
Telkenként 18 ft. adó (árenda!) ezenkívül 8 nap kaszálási robot, tyúk és lúd-adó.
Labsanka:
Sajt és zsindely-adó.
Csarnagura:
Földesúri rét, a jobbágyok bérlik. – Földesúri malom: pénz-jövedelem.
Repisko:
„Falstin” nevű allódium; majorház, szántók, vetőköbölben, jelenleg állatállomány nélkül (csak 3 sertés maradt!).
Báró Joanelli László és Erzsébet javai.
Nedec várának tartozékai.
(Szepes m.): Dunavecz arx – Nedecza – Also Labs – Felső Labs – Labsanka – Repisko – Csarnagura – Krompach

Tartalomgazda