54 találat (0,015 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 003.
Dátum 1693. szeptember 15.
Jelleg 6 old. latin, hitelesítés nélküli másolat 2 példányban.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 028.
Dátum 1665
Jelleg Eleje hiányzik, illetve egy nagyobb összeírás folytatása vagy részlete lehet, 48 old. magyar nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány vagy másolat. – Az urbárium eleje hiányzik!
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 043.
Dátum 1688
Jelleg 14 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti (vagy hiteles másolat). A csetneki uradalomhoz tartozó ún. Apaffi birtokrész urbáriuma, melyet eddig a kamara kezelt és most átadják a Rákóczi testvéreknek.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 004.
Dátum 1696. április 15.
Jelleg 2 füzetbe bekötve 120 + 40 = 160 old. német, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 002.
Dátum 1700. február 26.
Jelleg 11 old., német pecséttel és aláírással ellátott eredeti.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 042.
Dátum 1730 körül
Jelleg 3 old., latin nyelvű, hitelesítés és dátum nélküli kamarai fogalmazvány. – Kamarai értékbecslés és vagyonmegosztás.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 006.
Dátum 1673
Jelleg Az eredeti irat helyén egy 1849-es őrjegy, amely szerint az eredeti irat a jelzett évben „In Croatiam missus” Az eredeti irat Jugoszláviába került. 1849-ben, helyén egykorú őrjegy.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 007.
Dátum 1720. szeptember-október
Jelleg 300 old. latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti Conscriptio
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 041.
Dátum 1725 körül
Jelleg 8 old., latin nyelvű hitelestés nélküli kamarai fogalmazvány dátum nélkül.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 040.
Dátum 1728. január 17.
1728. január 19
január 17.
Jelleg 8 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli, javításokkal teli, kamarai fogalmazvány és ugyanennek 5 oldalas 1728. január 19-én kelt hitelesítés nélküli tisztázata (másolata). Értékbecslés és tartozás-kimutatás.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 039.
Dátum 1725. április 5. Kassa
Jelleg 10 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány és ugyanennek 3 db. dátum nélküli kivonata Extractus címmel, 3 × 3 old = 6 old. – Melléklet: A becslés egy korábbi 1724. május 20-án kelt, többszörösen átjavított kamarai fogalmazványa aláírással hitelesített eredeti 3 old.
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 038.
Dátum 1702. január 23.
Jelleg 20 old., latin nyelvű, pecséttel és aláírással ellátott eredeti. Melléklet egy cédulányi hozzáragasztott Extractus (kivonat).
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 009.
Dátum 1695. november 23.
Jelleg 3+3 old. latin hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. Kamarai conscriptio és aestimatio.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 010.
Dátum 1696. május 1. és március 3.
Jelleg 1) 5 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. 2) 9 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti és ennek hitelesítés nélküli egykorú másolata.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 011.
Dátum 1697. március 16.
Jelleg 12 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ennek 1697. szeptember 19-én kelt hiteles másolata. A volt Kapy-féle birtokok.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 012.
Dátum 1713. április 26.
Jelleg 18 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti 2 példányban. – 2 db. hitelesítés nélküli másolat. Br. Milith Pál fiúutód hiányában a kincstárra szállt birtokának conscriptiója.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 013.
Dátum 1718. július-augusztus
Jelleg 1) 20 old. latin nyelvű pecséttel és aláírással ellátott eredeti. 2) 9 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány 2 példányban egyik dátuma 1718. augusztus 2., a másiké 1718. szeptember 17.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 014.
Dátum 1720
Jelleg 1) Becslés „Specificatio címmel. 4 old., latin eredeti, 1720. június 15-i keltezéssel 2 példány. 2) „Aestimatio Bonorum Csengeriensium Milithiano-Fiscalium” 4 old. latin, dátum és hitelesítés nélkül, 2 példányban. 3) „Aestimatio perennalis” 1720. június 20-i dátummal, 4 old. latin, eredeti, 2 példány. 4) Aestimatio, 4 old., latin, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. A kincstár kezére került Milith-féle javak aestimatiója.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 015.
Dátum 1721
Jelleg Az irat helyén őrjegyen: „Ex Fasc. 3. No. 15. deest, qui per errorem tamen insertus habetur in Fasc. 32. sub. No. 41.”
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 016.
Dátum 1723. augusztus 12. Kassa
Jelleg 1 old. latin nyelvű, eredeti + ennek két egykorú hitelesítés nélküli másolata. A volt Milith-féle, most kamarai uradalomhoz tartozó, elzálogosított birtokrész értékbecslése.
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 017.
Dátum 1696
Jelleg 12 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 018.
Dátum 1714. július 30. Kassa
Jelleg 3 old. latin nyelvű, egykorú hiteles másolat. – A kincstári uradalmakból szerzett részbirtokok.
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 019.
Dátum 1734 körül
Jelleg 2 old. és egy cédulányi latin melléklet dátummal, maga a főirat dátum és hitelesítés nélküli. – A Csenger mezővárosi portio fiscalis aestimatiója.
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 020.
Dátum 1632. január 1.
Jelleg 1) 42 old., magyar nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány. 2) 24 old., az előzővel azonos Urbarium, de a jelzett 1631-es Inventarium ebből hiányzik.
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 021.
Dátum 1633. április 10.
Jelleg Két példányban: 1) 40 old., magyar és latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány. 2) Az előzőnek rövidített 22 oldalas hitelesítés nélküli kivonata.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 022.
Dátum 1635. október 4.
Jelleg 19 old., magyar nyelvű, egykorú hitelesítés nélküli másolat.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 023.
Dátum 1636. január 21.
Jelleg 31 old., magyar és latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 001.
Dátum 1697.
1697. július 1.
17. század vége.
1697. március 9.
1697 körül
Jelleg 1)„Beschreibung 16 old., német dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány, ill. ennek 3 db. dátum és hitelesítés nélküli másolata. 2)„Schätzung” 10 old. német, aláírással dátummal ellátott kamarai fogalmazvány, ill. ennek 3 hitelesítés nélküli másolata. 3)„Summarischer Extract” címmel összegező kivonat a becslésből. 1 old., német. hitelesítés nélkül, ill. ennek 2 db. hitelesítés nélküli másolata. Kamarai értékbecslés.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 036.
Dátum 1688. április 30.
Jelleg 18 old., latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti és ugyanennek egykorú, hitelesítés nélküli másolata.
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 035.
Dátum 1685. november
Jelleg 22 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli másolat.
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 034.
Dátum 1684. szeptember 2.
Jelleg 3 old., latin nyelvű, pecséttel és aláírásokkal ellátott eredeti.
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 032.
Dátum 1683. március 8.
Jelleg 70 old., magyar nyelvű, hitelesítés nélküli másolat egykorú kézírással (szép kidolgozású 17. századi bőrkötésben).
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 031.
Dátum 1682. november 5.
Jelleg 2 old., magyar nyelvű, aláírással és pecséttel ellátott eredeti.
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 030.
Dátum 1677. november 20.
Jelleg 16 old., latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti.
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 029.
Dátum 1674
Jelleg 16 old. latin és magyar nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú másolat.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 027.
Dátum 1663
Jelleg 12 old., magyar nyelvű, latin bevezetővel, hitelesítés nélküli, egykorú kamarai fogalmazvány.
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 024.
Dátum 1643. április 1.
Jelleg 39 old., magyar és latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 026 / e.
Dátum 1662. augusztus 13.
Jelleg 46 old. magyar nyelvű latin részletekkel, hitelesítés nélküli egykorú másolat. (A nem az uradalomhoz tartozó városrész urbáriumát is feltüntetik.)
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 026 / d.
Dátum 1662. augusztus 12.
Jelleg 6 old. magyar nyelvű latin bevezetővel, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 026 / c.
Dátum 1662. augusztus 12.
Jelleg Inventárium.
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 026 / b.
Dátum 1662.
Jelleg 15 old., magyar nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti.
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 033 / a.
Dátum 1684. szeptember 2.
Jelleg 3 old., latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti és ugyanennek hitelesítés nélküli egykorú másolata. – Az irat két példányban szerepel.
43. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 033 / b.
Dátum 1683–84
Jelleg 6 old., latin nyelvű, töredékek, nagyobb összeírások megrongálódott lapjai, egyiken eredeti aláírás olvasható, másik 1753-as hitelesített másolat, a harmadik lap eredetisége nem dönthető el.
44. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 026 / a.
Dátum 1662. augusztus 13.
Jelleg 60 old. magyar nyelvű latin részekkel, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti (a címlap utáni első lap hiányzik,de a másolatban – UC 3:26 (d) – megtalálható a hiányzó szövegrész).
45. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 025 / b.
Dátum 1649. január 7.
Jelleg 28 + 26 + 10 = 64 old. magyar és latin nyelvű összeírás töredékek gyűjteménye, egyiken megtalálható az összeírást készítő Doboczy Péter saját kezű aláírása. – Melléklet: egy 8 oldalas másolat-töredék a fenti főiratból hitelesítés és dátum nélkül.
46. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 005 / a.
Dátum 1672
Jelleg Latin eredeti 80 pag. saját kezű aláírások és gyűrűspecsétek lenyomatai. Eredeti Jugoszláviában l. Filmtár 2205 dob.
47. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 037 / a.
Dátum 1696. április 3.
Jelleg 12 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú másolat. Jelen összeírás két példányban szerepel.
48. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 037 / b.
Dátum 1696. december 30.
Jelleg 6 old, latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti
49. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / d.
Dátum 1674. december 31.
Jelleg 3 oldal latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány vagy másolat.
50. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / c.
Dátum 1674. március 18.
Jelleg 6 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány 2 példányban. A Sulyok Jánostól elkobzott részbirtokok urbáriuma.
51. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / b.
Dátum 1674. december 31.
Jelleg 3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány vagy másolat. A Sulyok Jánostól elkobzott részbirtokok urbáriuma.
52. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 008 / a.
Dátum 1672. március 18.
Jelleg Sulyok János elkobzott birtokai. Urbárium.
53. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 005 / b.
Dátum 1698. szeptember 6.
Jelleg Egykorú egyszerű kamarai másolat, latin 76 pag. Eredeti Jugoszláviában l. Filmtár 2205 dob.
54. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 025 / a.
Dátum 1649. január 7.
Jelleg 7 old. magyar nyelvű 3 (már letöredezett) pecséttel ellátott eredeti. Uradalmi inventárium.