HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 012.

Dátum 1713. április 26.
Jelleg

18 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti 2 példányban. – 2 db. hitelesítés nélküli másolat.
Br. Milith Pál fiúutód hiányában a kincstárra szállt birtokának conscriptiója.

Szöveg

Összeírás urbarialis adatokkal, lakosság névsorával (szolgáltatások, vagyoni helyzet). A helyszínen készítette a szatmári fiskusi birtokok provisora, Erős Gábor.
Csenger oppidum:
Kőből, négyszögletesre épített kastély; két szárnyú, három kemencével, zsindely tetővel, külső és belső palánkkal, erősen romos állapotban. A különböző szobák leírása, 60 gönci hordós pince. – A vásárok mellett romos kőépület, most a majorsági gazdasszony lakik benne. – Romos kápolna, melyet pillanatnyilag gabonaraktárnak használnak. – Istálló, kút, kis sóőrlő malom. – Ugyancsak a vásárokon kívül szérűskert és gyümölcsös, továbbá egy puszta szőlő. – Más helyütt kerített gyümölcsös és veteményes kert. – Kerített majorság; juh- és kecskenyájjal (187 db.), tehenekkel (6 db.) 10 igás ökör, 2 eke, 2 kocsi. – Három gabonaverem, összesen 56 kassai köblös. – A Szamos mentén két elpusztult uradalmi malom. – Három nyomásban összesen 300 kassai köblös szántó. A tavaszi vetésűek között „török búzát”, borsót, lencsét is említenek. Három rét 150 szekér széna hozammal. – Jobbágy-névsor és fiak. – Igaerő (tehén, 1 jobbágynál ló). – Sertés-, juh- és méhállomány. – Telek-nagyság. – Szántóterület köbölben. – Deserta sessiók. – Szökött jobbágyok felsorolása. – Robot parancs szerint. – Sem gabona, sem állatdézsmát nem adnak. – Földesúri pince és bormérés; most árendában évi 30 ft.-ért. – Évente két vásár.
Sonkad:
Curia nobilitaris, kerítve, házzal. Az egyes szobák berendezésének leírása. Az egyik kamrában gabonaraktár. Külön konyha-épület. – Kenyérsütő kemence, mellette kisebb almás-kert. – Külön disznó és baromfi-ól. – Két kert, az egyik „Otovanjos” nevű gyümölcsös. – Kisebb földesúri szántó (kender, török búza), jégverem. – Két paraszti funduson épített csűröskert, kerítve. – Gyümölcsszárító kemence, gabonacsűr és istálló. – Az educillatio más földesurakkal közösen, haszna nincs. – Tölgyerdő harmada. – A földesúri szántó, két nyomásban, 42 köblös. Két rét 29 szekér széna hozammal. – Kisebb gyöngytyúk, liba és tyúk-állomány. – Valamennyi felsorolt épület sürgős javításra szorul. – A jobbágyok kilencedet nem adnak, de dézsmát igen! – A parasztoknak Bot-Palád és Kis-Palád jobbágyaival közösen használt tölgyerdejük van.
Szernye:
Két elhanyagolt földesúri szőlő, jó termés esetén 20 hordó bor hozammal.
Kocsordok:
Felégetett kastély romjai. – Az ilki és a szamosszegi portiókat Károlyi Sándor birtokolja.
Az UC 3: 12 (c) jelzetű irat a 3: 12 (a) jelzetű urbárium másolata, míg a 3: 12 (d) jelzett összeírás a 3:12 (b) jelzetű irat másodpéldánya.
Néhai báró Milith Pál birtokrészei.
(Szatmár m.): Csenger oppidum portio – Jánosi portio – Angyalos portio – Salyi portio – Ujfalu portio – Sonkad portio – Bottpalád portio – Kis-Palád portio – Nagy-Palád portio – Tiszta-Beregh portio – Csaholcz portio
(Ung m.): Szernye portio – Nagy-Gehőcz portio – Kőblér portio – Kocsordok portio – Ilk portio – Szamosszegh portio

Tartalomgazda