HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 010.

Dátum 1696. május 1. és március 3.
Jelleg

1) 5 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
2) 9 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti és ennek hitelesítés nélküli egykorú másolata.

Szöveg

A volt Kapy-féle birtokok. Összeírás a földesúri birtokról és a sessiokról a lakosság névsorának mellőzésével. – Összeírás urbarialis adatokkal a lakosság névsorával. Vagyoni állapot, szolgáltatások. – Mindkettőt a Szepesi Kamara számvevősége készítette.
Csenger oppidum:
Curia nobilitaris kerttel, szántóval, most puszta. A 150 köblös földesúri szántóból csak 22 köblöt művelnek. – Tölgyerdő része. – Egy köves malom a Szamoson; évi jövedelme 70 köböl gabona. – Kilenc rét: 58 szekér széna hozam. – Egész, fél negyed és puszta jobbágytelkek.
Jánosi:
A régi curia nobilitarishoz 60 köblös föld tartozott.
Nyír-Medgyes:
Három nyomásban, 40 köblös földesúri szántó. – Tölgyerdő része. – Egy jobbágytelken épült földesúri csűr.
Csaholy:
Curia nobilitaris, mely 40 év óta puszta, 25 köblös ugar-föld. Tölgyerdő része.
Gebe:
Tölgyerdő része.
Mátészalka:
Tölgyerdő része.
Sonkad:
Fából épült curia nobilitaris, tartozékaival: kerttel, két nyomásban 50 köblös szántóval, 50 szekér szénát adó réttel. – Tölgyerdő része. – Földesúri malom a Túr folyón, évi hozama 6 köböl gabona. – A binyei promontóriumon földesúri vinea (3 hordó bor).
1. Az UC 3 : 10 (a) jelzetű és azonos dátumú irat további két másodpéldánya. – 2. Az irat 1696. május 1. keltezésű és a teljes jobbágynévsort is tartalmazza. – 3. Ennek a másolata.
Volt Kapy-birtokok.
(Szatmár m.): Csenger oppidum portio – Uyfalu portio – Angyalos portio – Janossy portio – Nyír-Megyes portio – Pally portio – Parasznyan portio – Sándor portio – Nagy-Kocsord portio – Tunyog portio – Csaholy portio – Gebe portio – Matthe Szalka portio – Győrtelék portio – Sályi portio – Sonkad portio – Bott-Palad portio – Kys-Palad portio – Nagy-Palad portio

Tartalomgazda