HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 042.

Dátum 1730 körül
Jelleg

3 old., latin nyelvű, hitelesítés és dátum nélküli kamarai fogalmazvány. – Kamarai értékbecslés és vagyonmegosztás.

Szöveg

„Distincta Separatio Bonorum… címmel készült becslés a Dőry- és a Vajay-birtokrészek szétválasztására. – Dátum-véleményezés az előző UC 3 : 40 numerus alapján. – A volt Rákóczi-féle kamarai uradalomból eladott birtokrészek szétválasztása néhai Dőry András illetve a Vayai család között. – A portiók értéke, 6%-os kamatláb mellett 16,313 ft.
Néhai Dőry András birtokrészei. Csetneki uradalom.
(Gömör m.): Kaza portio – Kazincz portio – Ormus portio – Felső Barczika praedium, portio – Harnocz praedium, portio – Mutson praedium, portio – Vadna portio – Ivány portio – Velezd portio – Simony portio

Tartalomgazda