HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 003.

Dátum 1693. szeptember 15.
Jelleg

6 old. latin, hitelesítés nélküli másolat 2 példányban.

Szöveg

Becslés urbarialis adatokkal „Aestimatio Bonorum Csongradiensium”. – Kamarai értékbecslés. – Telkes jobbágyok. 19 egész, 30 féltelkes jobbágy. – Inquilinusok: 59. – Census: egésztelek 1 fl., féltelek 50 den., török időben minden hajóval rendelkező (84-en voltak) 1–1 fl. censust fizetett és évente kétszer a török földesúrnak halászott. – Educillatio, mészárszék. – Gabona-tized. – Két városi (nem földesúri) hajómalom. – Telonium. (Kőrösön és Tiszán.) – Szőlőhegy, jelenleg puszta. – „Terras arabiles, prata habent indivisa, quilibet colonorum habet facultatem ad libidum ubi placet agriculturam exercere”! – Füzes erdő, a jobbágyok használják. – 400 rác, egykori végvári vitéz, csak a patriárkának alávetettek 100 letelepedett rác, már a török korban is itt laktak.
Csongrád oppidum területén Mozdoczky Imre és Szuhay Gáspár konfiskált birtokrészei.
(Csongrád m.): Csongrád oppidum

Tartalomgazda