HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 016.

Dátum 1723. augusztus 12. Kassa
Jelleg

1 old. latin nyelvű, eredeti + ennek két egykorú hitelesítés nélküli másolata.
A volt Milith-féle, most kamarai uradalomhoz tartozó, elzálogosított birtokrész értékbecslése.

Szöveg

Becslés-kivonat „Extractus” címmel, amelyet részben egy 1718-ban készült összeírás, részben egy helybeli bizottság véleménye alapján a Szepesi Kamara számvevősége készített. – „Extractus”
A Czontos György kezére került zálogbirtokok értéke: 1350 magyar forint.
Két további másodpéldánnyal.
Csontos Györgynek elzálogosított Milith-portiók Szatmár megyében.

Tartalomgazda