HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 011.

Dátum 1697. március 16.
Jelleg

12 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ennek 1697. szeptember 19-én kelt hiteles másolata.
A volt Kapy-féle birtokok.

Szöveg

Összeírás urbariális adatokkal, lakosság névsorával (vagyoni állapot, szolgáltatások).
Csenger oppidum:
Curia nobilitaris, kerttel, szántóval – jelenleg puszta. – Jobbágynevek, fiak. – Igaerő (ökör, ló). – Sertés-, juh- és méhállomány. – Telek-nagyság. – Deserta sessiók. – Egy másik, elpusztult curia nobilitarishoz tartozó szántó, három nyomásban, 150 köblös vetéssel, melyből most csupán 22 köblöt vetettek. – Dézsmát nem adnak, hacsak nem, mint az allódiális föld bérleti díját! (Csak 1 keresztet.) – Robot parancs szerint. – Egy köves földesúri malom a Szamoson; most árendában. Kilenc rét, kb. 60 szekér széna hozammal. Elpusztult bormérés.
Jánosi:
Egy régen elpusztult curia nobilitarishoz tartozó 60 köblös szántó.
Nyír-Medgyes:
Egy jobbágytelken épült uradalmi szalma-csűr; 40 köblös allódialis szántó és a helyi tölgyerdő része.
Csaholy:
Egy 40 éve elpusztult curia nobilitaris 25 holdas tartozéka. Tölgyerdő része.
Gebe:
Tölgyerdő része.
Mátészalka:
Tölgyerdő része.
Sonkad:
Curia nobilitaris faházzal, roskadt ökör-istálló, sütőház, konyha, csűr. – Veteményes kert és gyümölcsös kert; „hortus tertius sylvestrium arborum”. – Két nyomásban 71 hold szántó. – Hat rét, 50 szekér széna hozammal. – Egy köves földesúri malom, melynek vízhiány miatt nincs jövedelme. – Tölgyerdő része. – A binyei szőlőhegyen 3 gönci hordót adó vinea.
A három Palád falu határában „in loco Pasit dicto” 12 jobbágycsalád él, akik semmit sem adnak csak sertés-dézsmát.
Az UC 3 : 11 (b) jelzetű irat 1697. szeptember 19-i keltű, azonos tartalmú.
A kamara birtokába került volt Kapy-birtokrészek.
(Szatmár m.): Csenger oppidum portio – Angyalos portio – Janossy portio – Sályi portio – Csenger-Uyfalu portio – Győrtelek portio – Tunyogh portio – Nagy-Kocsord portio – Sándor portio – Nyír-Megyes portio – Pállyi portio – Parasznya portio – Csaholy portio – Gebe portio – Matthe Szalka portio – Sonkad portio – Bot-Palad portio – Kis-Palad portio – Nagy-Palad portio

Tartalomgazda