HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 041.

Dátum 1725 körül
Jelleg

8 old., latin nyelvű hitelestés nélküli kamarai fogalmazvány dátum nélkül.

Szöveg

„Extractus” címmel értékbecslés. – Dátum-véleményezés a megelőző numerusok alapján. – A volt Rákóczi-féle csetneki uradalom néhány helységének kamarai értékbecslése. – 6%-os kamatbázis mellett: 10,238 ft. 83,1 dénár azaz 83 1/3 rajnai ft. 21 kr. 4/6
Csetneki uradalom. Néhány kamarai kezelésben lévő birtokrészek becslése.
(Gömör m.): Kun Tapolcza portio – Rekenye portio – Szalocz portio – Gencs portio – Csetnek oppidum, portio – Somkut praedium, portio – Tornava praedium, portio – Fekete Lehota portio – Ochtina portio – Restér portio – Kis Szlavos portio – Hankovecz portio – Berdarka portio – Geczel portio – Redova portio – Pétermány portio – Felsősajó portio – Fekete-Pataka portio – Dobsina portio oppidum montaneum

Tartalomgazda