HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 014.

Dátum 1720
Jelleg

1) Becslés „Specificatio címmel. 4 old., latin eredeti, 1720. június 15-i keltezéssel 2 példány.
2) „Aestimatio Bonorum Csengeriensium Milithiano-Fiscalium” 4 old. latin, dátum és hitelesítés nélkül, 2 példányban.
3) „Aestimatio perennalis” 1720. június 20-i dátummal, 4 old. latin, eredeti, 2 példány.
4) Aestimatio, 4 old., latin, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.
A kincstár kezére került Milith-féle javak aestimatiója.

Szöveg

Becslések a fiskus tulajdonában lévő volt Milith-birtokrészekről, külön becslések a zálogban lévő egykori Milith-portiókról. A négy becslés körül csak az 1. és 3. sorszámmal jelölt iratnak van dátuma, ezek dátumát vettük át az egész iratcsomó jelölésére. – „Aestimatio” – A felsorolt birtokrészek becsült tőkeértéke: 14.049 magyar forint. – A felsorolt birtokrészek becsült, 5 és 6%-os kamatbázisra számított becsértéke.
Jelen aestimatió az UC 3:14 (a) jelzetű értékbecslés másodpéldánya. – Az elzálogosított jószágok, az eredeti zálogbirtokos, Szügyényi Sámuel halála után, most különböző birtokosok kezében vannak. Egy másodpéldány.
A báró Milith Zsigmondtól Szőgyényi Sámuelnek átengedett zálogbirtok 5% kamatbázison számított tőkeértéke: 1664,1 magyar forint.
Fiskusi tulajdonba került Milith-birtokrészek. Csengeri uradalom.
(Szatmár m.): Csenger oppidum, portio – Jánossy portio – Angyalos portio – Sálly portio – Ujfalu portio – Sonkat portio – Bottpaland portio – Kis Palad portio – Nagy Palad portio – Tisza Beregh portio – Csaholcz portio
Csontos Gábor és Mester János zálogbirtokai, melyeket a volt Milith, most kincstári uradalomból még régebben szereztek: Csenger oppidum – portio Jánossi portio
Néhai Szügyényi Sámuel 1600 forinton szerzett zálogbirtoka: Csenger oppidum, portio – Ujfalu portio
Néhai Szügyényi Sámuel zálogbirtoka most új zálogbirtokosok kezében: Csenger oppidum portio – Ujfalu portio

Tartalomgazda