HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 043.

Dátum 1688
Jelleg

14 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti (vagy hiteles másolat).
A csetneki uradalomhoz tartozó ún. Apaffi birtokrész urbáriuma, melyet eddig a kamara kezelt és most átadják a Rákóczi testvéreknek.

Szöveg

„Conscriptio Bonorum” címmel urbarialis összeírás (alattvalók névsora, családi és vagyoni állapot, szolgáltatások) az eddig fiskusi tulajdonban lévő ún. Apaffi-birtokrészekről, amelyeket most visszakaptak a Rákóczi-árvák.
Csetnek:
Jobbágy-névsor. – Jobbágyfiak. – Igaerő. (tehén) – Sertés- és kecskeállomány. – Telek-nagyság. – Census: egész telek után 1,36 ft. – Robot: szükség szerint. – Gabona-tizeddel nem tartoznak.
Redova és Felső-Sajó:
Zab-köböllel és karácsonyi tyúkkal is tartoznak.
Ochtina:
Évente két tyúkot adnak.
Fekete-Lehota, Fekete-patak és Rekenye-Ujfalu:
Évente egy tyúkot adnak. Lehotán a dézsmát a prédikátor kapja.
Szalóc:
A zab-köböl és tyúkadó. Gabona kilenceddel is tartoznak.
Lekenye:
Gabona kilenceddel tartoznak. Részesedés a 3 köves malom jövedelméből.
Dobsina:
Jobbágyonként 40 dénár census, kaszálási robot. Személyenként egy gönci hordó bor educillatioja. Hetente pisztrángot adnak az uradalom konyhájára.
Csetnek határában földesúri szántó:
Búza 35, árpa 10,5, zab 28, borsó 1, lencse 1, kassai köblös vetésű. 12 szekér szénát adó rét.
Szelce:
Telkenként 8 ft. árenda és egy fogoly. A 200 sertés makkoltatását biztosító tölgyerdő hasznának egy része.
Pokorágy:
Közös birtokú földesúri erdő.
Cserencsény:
Közös birtokú földesúri erdő.
Serke:
Részesedés a 3 kerekű földesúri malomból. Kilenceddel tartoznak. – 30–40 köblös majorsági szántó és 12 szekér szénát adó majorsági rét.
Simony:
Censusuk telkenként 6 ft.
Gesztéte:
Részesedés a 300 sertés makkoltatását biztosító tölgyerdő hasznából.
Kerékgede:
Kis közös birtokú erdő.
Feled:
Részesedés a két kövű malom és a közös birtokú tölgyerdő hasznából.
Ratkó:
Censusuk telkenként 6,6 ft. Mentesek a robottól.
Lehota:
A két kövű malom földesúri haszna a templomot illeti.
Ribnik:
Ez évben census fizetése helyett a szendrői allódiumban dolgoztak.
Lukovistye:
Census fizetése helyett robotoltak. – Részesedés a 100 sertés makkoltatását biztosító erdő hasznából.
Lipóc:
A jobbágyok Drenok puszta földjét is élik. – Census fizetése helyett robotolnak. – Részesedés a 100 sertés makkoltatását biztosító erdő hasznából.
Szuha:
Census fizetése helyett robotolnak.
Krokava:
Census fizetése helyett robotolnak. – A jobbágyok földet bérelnek Tristia, Kudlasosko és Svatvina puszták határában.
Poloma:
Census fizetése helyett robotolnak.
Bisztró:
Census fizetése helyett robotolnak; telkenként egy foglyot is adnak.
Gerlicze:
Census fizetése helyett robotolnak; telkenként egy foglyot is adnak. – A Szvatina puszta határában bérelt földjeik után nem adnak kilencedet.
Az egész jószágban az egésztelek censusa 6 fl. 60 den. volt, helyette robotolnak a szendrői allódiumhoz. – „Census communis omnium subditorum in Bonis Derencseniensibus habitantium fuerit ab integra sessione per 6 fl. 60 den. Hactenus 1000 censuum annuorum tenebantur praestari labores circa allodium Szendroviensi.”
Kiéte és Derencsény:
Census fizetése helyett robotolnak; telkenként egy foglyot is adnak.
Zdicsava:
Census fizetése helyett robotolnak. Egy köves (földesúri ?) malma van. Közös birtokú tölgyerdő.
Csetneki uradalom. A Rákóczi-árváknak visszaadott ún. Apaffi-részek, amelyeket eddig a kamara kezelt.
(Gömör m.): Csetnek oppidum, portio – Reste portio – Geczel portio – Kis-Slabuska portio – Hankova portio – Reidova portio – Felső Sajó portio – Ochtina portio – Fekete Lehota portio – Fekete Patak portio – Rekenye-Ujfalu portio – Szalócz portio – Lekenye portio – Gencz portio – Dobschina portio – Szelcze portio – Superior Pokoracs portio – Inferior Pokoracz portio – Cserenczeny portio – Serky (Szerky) portio – Simony portio – Gesztete portio – Geregade (Kerékgede) portio – Bilna portio – Hegymegh portio – Feled portio – Ratko oppidum, portio – Lehota portio – Ribnik portio – Ispanmező portio – Estreny portio – Lukoviste portio – Lipocs portio – Drenok praedium, portio – Szuha portio – Krokawa portio – Tristia praedium, portio – Kudlasonsko praedium, portio – Svatvina praedium, portio – Poloma portio – Bistro portio – Gerlicze portio – Plosko portio – Kiette portio – Zdichawa portio – Derencseny portio

Tartalomgazda