HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 013.

Dátum 1718. július-augusztus
Jelleg

1) 20 old. latin nyelvű pecséttel és aláírással ellátott eredeti.
2) 9 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány 2 példányban egyik dátuma 1718. augusztus 2., a másiké 1718. szeptember 17.

Szöveg

1) Összeírás urbáriális adatokkal, a lakosság névsorával (szolgáltatások, vagyoni helyzet).
2) Becslés, amelyet a fenti összeírás alapján a kamarai számvevőség készített.
„Conscriptio”
Csenger:
Kőből épült, két szintű, 7 szobás, elhanyagolt kastély; 200 hordós borospince, fából épült istálló, kerítés. Különböző kőépületek romjai. – Romos kápolna. – Két puszta curia nobilitaris, most kukoricaföld van a helyén. – Educillatio: fából épült kocsma, évi haszna 20 ft. – Évente két vásár, melyből közvetlen jövedelem nincs. – Romba dőlt malom a Szamos mellett. – A kastély mellett veteményes kert, gyümölcsfákkal. – Három nyomásban, összesen 290 pozsonyi köblös földesúri szántó. – Három földesúri rét, hozama 170 szekér széna. – A jobbágyok sem gabonából, sem a juh-, sertés- vagy méh-állományból nem adnak kilencedet. – Csak az allódiális földek bérleteként fizetnek tizedet! – Munerát sem adnak. – Robot parancs szerint. – Jobbágy-névsor és fiak. – Igaerő (ló, ökör, tehén). – Sertés-, juh- és méhállomány. – Kaszálók nagysága (szekér szénában). – Szántóterület köbölben. – Az iparos és officiális jobbágyok valamint az inscriptionált telkek helyzete jelölve. – Szökött jobbágyok felsorolása. – Deserta sessiók. – Az uradalomhoz tartozó cigányok, sessió nélkül. – „Laborant ea, quod intelligunt, dum et quando iis mandatum quivis juxta artem suam”!
Angyalos:
Elhanyagolt, kipusztított földesúri gyümölcsös kert.
Kocsord:
Romos kastély, puszta allódium, száraz és folyami vám. Az egész portio a Wesselényi család kezében.
Gebe:
Erdőrész, jövedelem nélkül.
Nyír-Medgyes:
Erdőrész, jövedelem nélkül.
Győrtelek:
Puszta malomhely.
Tunyog:
Egy köves földesúri malom zálogban.
Sonkad:
Deserta curia nobilitaris, két nyomásban 53 pozsonyi köblös szántóval. – Az elgazosodott rét csak 16 szekér szénát ad. – Erdőrész, jövedelem nélkül.
Kis-Palád:
Erdőrész, jövedelem nélkül.
Nagy-Palád:
Erdőrész, jövedelem nélkül.
Jelen értékbecslés az UC 3:13 (a) jelzetű, 1718. július 30-i keltű összeírás alapján készült. – A javak becsértéke, a jövedelem 6%-os tőkésítése alapján, 30.542,33 magyar forint, azaz 25.451,6 rajnai forint. – Jelen értékbecslés az UC 3:12 (b) jelzetű értékbecslés lényegében változatlan másolata.
Néhai magvaszakadt báró Milith Pál birtokrészei, amelyek az összeírás idején báró Perényi Miklósnak „defunctae Baronissae Pauli nempe Milith maritus” birtokában voltak.
(Szatmár m.): Csenger portio – Angyalos portio – Uyfalu portio – Janosy portio – Saly portio – Kocsord portio – Gebe portio – Nyír-Megyes portio – Győrtelek portio – Mate-Szalka portio – Sándór portio – Tunyog portio – Sonkád portio – Kis-Palad portio – Bott-Palád portio – Nagy-Palad portio – Magos-Ligeth portio – tiszta-Berek portio – Csahocz portio – Lazar portio – Csenger portio – Angialos portio – Uyfalu portio – Janossy portio – Saly portio – Kocsord portio – Gebe portio – Nyír-Megies portio – Győrtelek portio – Mate Szalka portio – Sándór portio – Tunyog portio – Sonkad portio – Kis Palad portio – Bott Palad portio – Nagy Palád portio – Magosligeth portio – Tiszta-Berek portio – Csahocz portio – Lazar portio – Csenger portio

Tartalomgazda