HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 038.

Dátum 1702. január 23.
Jelleg

20 old., latin nyelvű, pecséttel és aláírással ellátott eredeti. Melléklet egy cédulányi hozzáragasztott Extractus (kivonat).

Szöveg

„Conscriptio Bonorum” címmel urbarialis összeírás az alattvalók névsorával (vagyoni helyzet, családi viszonyok, szolgáltatások). A konfiskálás miatt készült „in oppido Ratko”.
Szelce:
Jobbágy-névsor: 32 – Jobbágyfiak. – Igaerő. (ökör, ló, tehén) – Juh-, sertés- és méhállomány. – Telek-nagyság. – Puszta-telkek. – Telkenként 10 ft.-ot, és egy foglyot adnak. Kilenceddel nem tartoznak. – Részesedés a 700 sertés makkoltatását biztosító tölgyerdő hasznából. – „Ex districtu isto Pokuradiensi pro anno proxime praeterito nullum censum praestiterunt; verum laborarunt circa allodiaturam Hajnacskőiensem”!
Ratko:
Évi censusuk telkenként 8 ft., semmi egyéb. 15 jobbágy.
Ujvásár:
Kis, közös erdő.
Ispánmező:
50 sertés makkoltatására elegendő közös birtokú erdő.
Bisztra:
200 sertés makkoltatását biztsotó, közös birtokú erdő.
Lukovistye:
200 sertés makkoltatását biztoító, közös birtokú erdő.
Kiéte:
100 sertés makkoltatását biztosító, közös birtokú erdő.
Részesedés a más földesurakkal közös birtokú pusztákból: Derenek, Tenetnek, Lehotka, Kis-Padar, Kis-Hegymeg és Teresztenye. – A derencsényi kerület sertéstized jövedelmének egyhatoda esik a Rákóczi birtokra. – A múlt évben a Rákóczi jobbágyok (jogtalan immunitásra hivatkozva) megtagadták a sertéstizedet!
Csetneki uradalom, Rákóczi Ferenc fejedelem konfiskált javai.
(Gömör m.): (in districtu Pokuradiensi) Szelcze portio (possesio) – Also Pokurad portio – Cserencseny portio – Felső Pokurad portio
In districtu Derencseniensi: Ratko oppidum, portio – Ujvásár portio – Ispánmező portio – Krokava portio – Poloszka portio – Bisztra portio – Gerlicze portio – Lehota portio – Zdichava portio – Szuha portio – Poprocz portio – Polom portio – Lipocz portio – Lukovistyo portio – Kiette portio – Derencsén portio – Esztrény portio – Alsó Balog portio – Szlatina praedium, portio – Kalossa portio – Kelecsén portio – Derene praedium, portio – Tenetnek praedium, portio – Lehotka praedium, portio – Kis Padar praedium, portio – Kis Hegymegh praedium, portio – Teresztenye praedium, portio

Tartalomgazda