HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 028.

Dátum 1665
Jelleg

Eleje hiányzik, illetve egy nagyobb összeírás folytatása vagy részlete lehet, 48 old. magyar nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány vagy másolat. – Az urbárium eleje hiányzik!

Szöveg

Urbarialis összeírás a lakosság névsorával (családi és vagyoni helyzet, szolgáltatások). – Dátumát közel egykorú kézírással véleményezték széljegyzetben „circa annum 1665 vel 66 elaboratum”. – [Urbarium]
Szalóc:
„...külön kenyeres jobbagy ülesek” – Zsellérek. – A pokorádi jószág: 25 jobbágycsalád – 13 sessio populosán és egy fél deserta telken. – Árendájuk összesen 150 ft.
Ispánmező:
Jobbágy-névsor, jobbágyfiak. – Telek-nagyság. – Igaerő. – Tehén-, sertés- és juhállomány.
Eszterény:
Az egyik fél helyes jobbágy öccse: „Kele Tamás birja a Padári praediumot, kinek adaja fl. 1 1/2.
Lipóc:
A derenklibki puszta egy portióját helybeli jobbágy bérli.
Szlatvina:
A pusztából csak egy házhely tartozik az uradalomhoz.
Az ún. rátkai jószág (az eddig felsorolt faluk) jobbágysága sem szolgálattal, sem egyéb adóval nem tartozik, árendába összesen 150 ft.-ot fizetnek.
Kupa:
Szilvás György jobbágy ott hagyta telkét, és Szendrőbe ment hajdúnak.
Telekes:
A száraz vám negyed része. Az egyik elköltözött jobbágy most Rudabányán lakik.
Varbóc:
Egy darab majorsági szőlő. A szőlőhegy bor-dézsmájának egy része.
Petri:
Egy közös pusztatelek földjeit a jobbágyok élik; dézsmáért!
Perkupa:
Egy közös birtokú telek, melyről a jobbágy elszökött.
Köszög:
Rétjét évi 12 forinton árendálták.
Dobodél:
A praedium negyed része és egy 8 szekér szénát adó majorsági rét.
Szalonna:
Az uradalmat illető 1 1/2 telekből egyet elcseréltek.
Horváti:
A falu egy negyede az uradalomé. Kb. 30 köblös földesúri szántó.
Felső-Kalosa:
A pusztatelkek használatáért kilenced jár.
Kelecsén:
Egy pusztatelek bérletéért hetedet adnak.
Szelice, Marton, Rakaca-Szent, Kupa, Varbóc, Petri és Jósvafő jobbágyai mentesek a pénzadótól, de kötelesek szántani, kapálni, stb. a tiszttartó rendelése szerint. Gabonadézsmával is tartoznak.
Vadna:
A pusztatelkek egy részét a majorsághoz csatolták, más részét a jobbágyság dézsmáért szántja.
Ivánka:
A pusztatelkek földjét a majorsághoz csatolták.
Kazinc:
A pusztatelkeket itt is a földesúr számára szántják. A vám-jövedelem egy negyede.
Mucsony:
A pusztatelkeket a jobbágyok kilencedért bérlik. – Két telken taxások. – Majorsági rét és egy vám jövedelmének egy negyede.
Harnóc:
Földesúri rét, néhány darab majorsági föld és egy majorsági szőlő.
A kazai ispánság parasztjai censussal, robottal és kilenceddel tartoznak.
Serke:
Két nyomású majorsági föld, 3 db. földesúri rét.
Simoni:
Szántó István fél helyes jobbágy két öccse: „mind kettő elidegenedett, katonáskodnak, most Ónodban laknak”! – Három köves földesúri malom, kendertörővel.
Gesztéte:
A pusztatelkek földjét a jobbágyok tizedért bérlik.
Monosza:
Puszta földjeiért, ha művelik, kilencedet adnak. – Tölgyerdő, a makkoltatás hasznának egy negyede az uradalomé.
Barna:
Puszta volt, hat esztendeje tótok szállták meg, még tart a szabadságok. – A tölgyerdő és a makkoltatás hasznának fele a földesúré.
Pogony:
A praedium fele az urodalomé. A szántókért kilenced jár; makkoltatási dézsma és legelő-díj.
A serkei jószág parasztjai 200 ft.-ot és 2 paplant adnak. Majorsági robottal és kocsmáltatással is tartoznak.
Dobsina:
Egész hely után 40, fél hely után 20 dénárt fizetnek. „Arataskor minden haztul egy-egy aratot adnak. Kocsmalkodassal es deszkaval is tartoznak”.
Fekete-Patak:
Karácsonyi zab-köblöt és tyúkot is adnak.
Hankova:
Egy egész helyes gazdagparaszt adója: majorsági robot, egy mérték túró vagy 3 fl., 2 sajt vagy 1,5 fl. és egy öl pokróc vagy 1 fl. „Ez ideighis csak pénzül szolgáltattak be”.
Redova:
Robot helyett a jobbágyok évente 4000 zsindelyt adnak.
Lekenye:
Közös birtokú földesúri malom, melynek egy negyede az uradalomé.
Az ún. túri jószág parasztjai, rendes adójukon kívül, évente 3 pár karmazsin csizmát, egy vég selymet, 2 oka borsot és 6 száraz posár (ponty) halat adnak.
Csetneki uradalom, özv. Apaffy Istvánné Lóránthffy Kata birtokrésze.
(Gömör m.): Szalocz portio
Pokoradi jószág: Also Pokorad portio – Czerenczen portio – Szelce portio – Felső Pokorad portio – Ispánmező portio – Esztereny portio – Lukovistya portio – Kiete portio – Lipócz portio – Szuha portio – Popracs portio – Poloma portio – Czrokova (Krokova) portio – Bisztra portio – Gerlicze portio – Poloszka portio – Szlatvina praedium – Szilicze portio (Torna m.) – Martonyi portio (Borsod m.) – Rakacza Szend portio (Borsod m.) – Kupa portio (Abaúj m.) – Szin portio (Torna m.) – Telekes (Borsod m.) – Varbócz portio (Torna m.) – Petri portio (Torna m.) – Perkupa portio (Torna m.) – Kőszőgh praedium portio (Torna m.) – Dobodél praedium portio (Torna m.) – Szalonna portio (Borsod m.) – Meszes portio (Borsod m.) – Horváthi portio (Borsod m.) – Feketefüzi praedium portio (Torna m.) – Kisfalu praedium portio (Torna m.) – Korotnok Ardó praedium portio (Torna m.) – Balogh portio (Gömör m.) – Felső Kalossa portio (Gömör m.) – Kelecsen portio (Gömör m.) – Josvafő portio (Torna m.) – Kaza portio (Borsod m.) – Vadna portio (Borsod m.) – Iványi (Sajó-Ivánka) portio (Borsod m.) – Kazincz portio (Borsod m.) – Mucsom portio (Borsod m.) – Barczika portio (Borsod m.) – Harnocz portio (Borsod m.) – Serke portio (Gömör m.) – Simoni portio (Gömör m.) – Gesztete portio – Feled portio – Majom portio – Hegymeg portio – Csoma portio – Belna (Benna?) portio – Kerekgede portio – Monosza praedium – Bárna – Pogonyi portio – Dobsina portio – Csitnek portio – Fekete-Patak portio – Geczel portio – Peterman portio – Hankova portio – Kis v. Puszta Szlavos portio – Rester portio – Octina portio – Lehota portio – Rhedova portio – Felső Sajo portio – Lekenye portio – Pelsűcz Ardo portio – Szalocz portio – Genc portio – Újfalu portio – Pokoradi-jószág – Also Pokoragy portio – Cserencsén portio – Szelcze portio – Felső Pokorád portio

Tartalomgazda