HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 039.

Dátum 1725. április 5. Kassa
Jelleg

10 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány és ugyanennek 3 db. dátum nélküli kivonata Extractus címmel, 3 × 3 old = 6 old. – Melléklet: A becslés egy korábbi 1724. május 20-án kelt, többszörösen átjavított kamarai fogalmazványa aláírással hitelesített eredeti 3 old.

Szöveg

Specificatio et aestimatio. – „Specificatio” címmel birtokfelsorolás és becslés az igényelt birtokrészekről, a Szepesi Kamara kassai számvevősége készítette. – Az egész uradalom értékének fele a kamarát illeti. Az ún. kamarai részt különböző földesurak megvásárolták. A kimutatás közli, hogy ezek a vevők mennyiben egyenlítették már ki a vételárat! – Értékbecslés magyar forintban és rajnai forintban. A részbirtokok összértéke 37, 868 ft. 40 dénár azaz 31,557 rajnai ft.
Lebontva: Pletrik János: 8610 – Gyulay Ferenc gróf: 8929. – Lányi Pál: 4042 – Szeremley György: 14.186 – A királyi fiskus: 2100
A Torna, Borsod és Gömör megyei portiók összértéke 36.648 ft. 40 dénár
A csetneki uradalom konfiskált Rákóczi-részéből megvételre igényelt birtokrészek. Igénylők: gróf Gyulay Ferenc, Pletrik János, Lányi Pál és Szeremley György.
(Gömör m.): Csetnek portio – Geczel portio – Rester portio – Hankova portio – Kun Tapolcaz portio – Felső Sajó portio – Szent Kiraly portio (integrál) – Locz praedium, portio – Lentee praedium, portio – Keseny praedium, portio – Fekete Lehota portio – Kis Szlanos portio – Fekete Pataka seu Kobulan – Berdarka portio – Redova portio – Ohtina portio – Pétermany portio – Gencs portio – Pelsőcz oppidum, portio – Rekenye portio – Letenye portio – Szalocz portio – Pelsőczardo praedium
A kincstári kézre került volt Rákóczi birtok megoszlása a különböző vevők között. (Torna, Borsod, Gömör m.) – Kimutatás a kamarától különböző földesuraknak eladott, volt Rákóczi uradalom falvairól.

Tartalomgazda