HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 003. - No. 004.

Dátum 1696. április 15.
Jelleg

2 füzetbe bekötve 120 + 40 = 160 old. német, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.

Szöveg

Becslés urbarialis adatokkal „Conscription und Schätzung” címmel a foki provisoratushoz tartozó uradalmakról (a török alatti szolgáltatások felsorolásával). – Kamarai összeírás és értékbecslés a foki provisoratushoz tartozó uradalmakról. – A falvakat 4–5-6%-os kamatbázison becsli.
Koppány:
Jobbágy névsor, fiaik. – 10 egész- 20 fél, 12 negyedtelkes. – Igaerő. – Juh-, sertés- és méhállomány. – Szántó: vetésterület. – Kaszáló; széna-hozam. – Szőlő-terület. – Census: 3 fl. egésztelek után. – Robot: 52 nap. – kilenced – Educillatio, mészárszék. – tölgyerdő – Földesúri vízi-malom. – 17 subinquilinus, 4 zsellér
Bedeg:
Földesúri malom, erdőcske, puszta szőlő és 70 hold szántó.
Ertem:
90 hold szántó.
Bátt:
10 hold erdő – 45 hold szántó.
Bekefalva:
3 hold erdő – 20 hold szántó.
Nyári:
10 hold erdő – 35 hold szántó.
Méhes:
6 hold erdő – 90 hold szántó.
Konni:
80 hold szántó.
Kuczar:
80 hold szántó.
Megyeri:
50 hold erdő – 120 hold szántó.
Kis-Magyaros:
12 hold szántó.
Karád oppidum:
Táblázatos kimutatás, mint Koppánynál! – 36 egész- 7 fél- és 3 negyedtelkes jobbágy, 19 subinquilinus.
Andócs:
Malom – 30 hold földesúri erdő. – 25 hold szántó és egy részben puszta szőlő. – 1 egész- 8 féltelkes jobbágy.
Fejéregyház:
45 hold szántó.
Quaszno:
50 hold erdő és 40 hold szántó. – Egy puszta szőlő.
Szántó:
22 hold erdő, 40 hold szántó. – Egy „negyed” és egy „nyolcad” puszta szőlő.
Sorossád:
Malom és 90 hold szántó.
Nagy-Toldi:
15 hold erdő és 90 hold szántó.
Kér:
90 hold szántó.
Pocza:
180 hold erdő és 120 hold szántó.
Köpp:
15 hold erdő és 15 hold szántó.
Apáti:
20 hold erdő és 70 hold szántó.
Gerezd:
Malom, 40 hold erdő, 80 hold szántó és 4 negyed puszta szőlő.
Ölyves:
18 hold erdő és 36 hold szántó.
Tabb:
Táblázatos kimutatás, mint Koppánynál! – 4 egész-, 4 fél és 1 negyedtelkes jobbágy, 2 zsellér, 2 subinquilinus. – Malom, 30 hold erdő és 30 hold szántó. Egy negyed és egy nyolcad puszta szőlő.
Lullya:
20 hold erdő és 45 hold szántó.
Csaba:
10 hold erdő, 56 hold szántó és egy nyolcad puszta szőlő.
Babony:
20 hold erdő és 30 hold szántó.
Torvaj:
25 hold erdő és 20 hold szántó.
Nyim:
8 hold erdő, 25 hold szántó és 2 negyed puszta szőlő.
Kás:
25 hold erdő és 12 hold szántó.
Ugaly:
30 hold erdő és egy negyed puszta szőlő.
Kiskapoly:
Táblázatos kimutatás, mint Koppánynál! 6 egésztelkes jobbágy, 5 subinquilinus. – 18 hold erdő. – 2 negyed és 1 nyolcad puszta szőlő.
Bálványos:
15 hold erdő és 1 negyed puszta szőlő. – 2 fél- és 2 negyedtelkes jobbágy.
Miklóssi:
40 hold erdő és 10 hold bozót.
Kereki:
20 hold erdő és 45 hold szántó.
Pernesz:
60 hold szántó.
Nágócs:
Táblázatos kimutatás, mint Koppánynál! – 6 egész- és 1 féltelkes jobbágy, 2 zsellér, 5 subinguilinus – 12 hold erdő és 5 negyed puszta szőlő.
Zala:
15 hold erdő. – 3 egésztelkes jobbágy, 1 zsellér, 2 subinquilinus
Szőlős:
10 hold erdő. – 40 hold szántó.
Tengőd:
Táblázatos kimutatás, mint Koppánynál! – 25 hold erdő és 2 negyed puszta szőlő. – 5 egész-, 6 fél- és 3 negyedtelkes jobbágy, 5 zsellér, 6 subinquilinus
Kőröshegy oppidum:
Táblázatos kimutatás, mint Koppánynál. – 30 hold erdő; malom. – 9 egész-, 6 fél- 3 negyedtelkes jobbágy, 3 zsellér, 9 subinquilinus.
Szemes:
180 hold erdő. – 60 hold szántó.
Zics:
80 hold erdő. – 75 hold szántó és egy negyed valamint egy nyolcad puszta szőlő.
Egress:
30 hold erdő. – 35 hold szántó.
Laki:
20 hold erdő. – 20 hold szántó.
Megyer:
50 hold erdő. – 70 hold szántó.
Nagy-Kapoly:
125 hold erdő. – 100 hold szántó.
Döröczke:
90 hold szántó.
A foki provisoratushoz tartozó uradalmak.
(Somogy m.): Koppany oppidum – Karád – Andocz – Taab – Kis Kapoly – Bálványos – Zala – Nagocz – Tengőd – Kőröshegy praediumaik.
I. Koppányi uradalom, hg. Eszterházy Pál: Koppany Marktfleck – Bedegh praedium – Ertem praedium – Batt praedium – Bekefalva praedium – nyári praedium – Méhes praedium – Konny praedium – Kuczar praedium – Megyeri praedium – Kiss-Magyaros praedium
II. Kárádi uradalom, „Bischoff von Sümegh” azaz veszprémi püspök: Karad Marktfleck – Andocz Dorf – Feyeregyhaz praedium – Quaszno praedium – Hidegkutt praedium – Szánto praedium – Sorossad praedium – Nagy-Todi praedium – Keér praedium – Pocsa praedium – Kőpp praedium – Apati praedium – Gerézd praedium – Őlues praedium
III. Tabbi uradalom, Lengyel Miklós szigligeti kapitány: Tabb Dorf – Lullya praedium – Csaba praedium – Bábony praedium – Torvai praedium – Nyim praedium – Káás praedium – Ugaly praedium
IV. Kiskapolyi uradalom, Baboczay Ferenc veszprémi kapitány: Kis-Kapoly Dorf – Bálbányos Dorf – Miklossy praedium – Kereky praedium – Pernesz praedium
V. Nágocsi uradalom, gr. Zichy Imre: Nagocz Dorf – Zala Dorf – Szőllős praedium
VI. Tengődi uradalom, pápai pálos rendház: Tengőd Dorf
VII. Kőröshegyi uradalom, Széchényi György egervári kapitány: Kőröshegyi Marktfleck – Szemess praedium
VIII. Zich praedium, gr. Zichy István
IX. Egress praedium, gr. Batthyány Ádám
X. (Raki) Raknyi – Megye, Pápai Szabó János
XI. Nagy-kapolyi praedium, tihanyi apátság
XII. Dörőczke praedium, Sanko Miklos zu Kétfalu

Tartalomgazda