42 találat (0,011 másodperc)

1. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 002.
Dátum 1600
Jelleg 2 old. latin bevezetéssel és záradékkal ellátott aláírással hitelesített helynévfelsorolás. Extractus pagorum ex urbario anni 1600. Bonorum Belényesiensium desemptus.
2. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 019.
Dátum 1691. augusztus 26. – szeptember 12.
Jelleg 13 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
3. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 035.
Dátum 1658. november 16.
Jelleg 18 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány, amely későbbi letisztázásra a helyszínen készült.
4. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 034.
Dátum 1683. december 14.
Jelleg 58 old., magyar nyelvű pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.
5. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 004.
Dátum 1601
Jelleg 47 old. latin nyelvű. Egy nagyobb összeírás részletének látszik, sem bevezetője, sem záradéka nincs, egykorú hitelesítés nélküli másolatnak minősíthető.
6. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 005.
Dátum 1617
Jelleg Áttéve az NRA 177/7 alá.
7. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 006.
Dátum 1640
Jelleg 13 old. hitelesítés nélküli fogalmazvány egykorú kézírással, latin nyelvű. Melléklet: Az üresen maradt oldalakra folytatólagosan írva egy 1645-os urbáriális összeírás, hitelesítés nélkül, de egykorú kézírással, magyar és részben latin nyelvű.
8. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 007.
Dátum 1617. március
Jelleg 24 old., latin nyelvű magyar betoldásokkal aláírásokkal ellátott eredeti. Birtokfelosztási egyezség egyrészt Homonnay Drugeth György és hitvese Nádasdi Katalin, másrészt Nádasdi Pál között.
9. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 033.
Dátum 1726. április 29.
Jelleg 78 old., latin nyelvű aláírással és pecséttel ellátott eredeti. Összeírás és inventárium.
10. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 032.
Dátum 1614
Jelleg 1) Urbarium 36 old. latin nyelvű, 1641-ben készült hitelesítés nélküli kamarai másolat. 2) Extractus 21 old., latin nyelvű, 1638-ban készült aláírással ellátott kamarai másolat.
11. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 031.
Dátum 1621. június 22. és 28.
1621 körül
Jelleg 1) Inventarium 6 old., magyar nyelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti. 2) Urbarium 52 old. latin ynelvű aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti. Melléklet: Helynévfelsorolás 20 old. jobbágynévsorokkal dátum és hitelesítés nélkül, de az írásforma és tartalom alapján (lásd idézett címfelirat) egykorúnak látszik. – Inventarium. – Urbarium Bonorum arcis Barko. – Az uradalom faluállománya egybeesik az ökörfalvai processussal!
12. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 009.
Dátum 1671. szeptember 5.
Jelleg Főirat: 14 old., pecséttel és aláírással ellátott eredeti német nyelvű. – Melléklet: a Nádasdi-rész (1/6) becslése alapjául szolgáló jövedelemkimutatás az egész birtokról. Címlap, 54 old. német nyelvű, hitelesítés nélküli irat, 1671-es dátummal „Extract über die Einkhomben de Herrschaft Becko” címmel.
13. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 010.
Dátum 1683. október 13–16.
Jelleg 9 old., latin nyelvű bevezető rész után szlovák és magyar nyelvű szöveg, pecséttel és aláírással hitelesített másolat. – A szlovák nyelvű inventárium és szerződés után magyarul is közlik a megállapodás szövegét.
14. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 011.
Dátum 1710. július 23. Pozsony.
Jelleg 3 old., latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti.
15. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 012.
Dátum 1612
Jelleg 68 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány.
16. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 013.
Dátum 1617. június 2.
Jelleg 50 old. latin nyelvű, 1672-ben készült hiteles másolat.
17. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 014.
Dátum 1666. február 15.
Jelleg 36 old., latin nyelvű magyar részletekkel, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy egykorú másolat. Az összeírás az új birtokos, Nádasdi számára készült, aki a Nyári és a Horecki családok birtokainak felét, ill. egyharmadát megszerezte.
18. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 015.
Dátum 1670. szeptember 20.
Jelleg 55 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásikkal hitelesített másolat.
19. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 016.
Dátum 1671. március 11.
[1671]
1671. április 14.
1675
Jelleg Főirat: 90 old. magyar latin részekkel, hitelesítés nélk. egykorú fogalmazvány. – Mellékletek: 1) Jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin és német nyelven. A latin változat 28 old. hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány, a német változat 36 old. szintén hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány. – 2) Táblázatos jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin 2 old. hitelesítés nélküli – 3) „Extractus proventum” címmel jövedelemkimutatás 1671-ből 19 old., latin, aláírással ellátott eredeti. – 4) Kimutatás a termény- és juhdézsmáról 1675-ből.
20. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 017.
Dátum 1673. június 19. Pozsony.
Jelleg 4 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány, áthúzásokkal és azonos kéztől származó pótlásokkal és helyesbítésekkel.
21. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 018.
Dátum 1677. november 25.
Jelleg 7 old., latin nyelvű aláírásokkal ellátott eredeti.
22. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 001.
Dátum 1567. március 26–27.
1567
1567. március 7–június 22.
1568. február 3.
1568. február 3.
1568.
Jelleg (Főirat:) 17 old. latin, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ugyanennek két egykorú hitelesítés nélküli másolata. Mellékletek: l. „Extractus gravaminum” (kb. 1567) úrbéri panaszok jegyzék 9. old., latin. Dátum és hitelesítés nélkül. 2. „Regestrum super proventus…” Jövedelem-kimutatás 1567. június 12-én kelt latin nyelvű, eredeti, 16 old. 3. „Regestrum Conscriptionis proventuum…” címmel egy 1568. február 3-án datált összeírás egykorú kivonata. 12. old., latin, hitelesítés nélkül. 4. Karlo helység urbarialis összeírása, (kb. 1568-ból) latin nyelvű, aláírással hitelesített, de dátum nélküli, 9 old. 5. „Summarius Extractus et numerus vinearum „Kimutatás a monostor tartozó szőlőkről, amelyek után természetben jus montanum címen adóznak a monostornak. 3 old. latin, hitelesítés nél. 1566-ból. (nincs regesztázva) 6. Az összeíró jelentése a győri püspökség bérbeadott tizedeiről. „Acta in Kewzegh apud D. Jurisith de decimis Episcopatus Jauriensis per se perceptis címmel. 1 old. latin nyelvű, aláírással ellátott eredeti, de datálás nélkül (valószínűleg 1567-ből) (Nincs regesztázva) 7. Memorialis címmel latin kísérőirat. 2 old., datus és alíárás nélkül (Nincs regesztázva) A 6 melléklet oldalszáma összegezve: 52 old. Jobbágy-panaszok: „Extractus gravaminum tam in laboribus, quam in contributionibus”…
23. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 020.
Dátum 1711. május 5.
Jelleg 8 old., latin nyelvű, a kísérőlevél aláírásával hitelesített eredeti. „Conscriptio Bonorum Rebellium vivorum et demortuorum in Dominio… Comitissae Viduae Czoborianae reperibilium, tam Nobilium quam et Libertinorum per familiam Czoborianam libertatorum, signanter in Dominio Berenchiensi.”
24. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 021.
Dátum 1727. március 16.
Jelleg 26 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli összeírásrészlet. A borítólap felső sarkában olvasható megjegyzés: „Continuatio Conscriptionis” – „Conscriptio Bonorum, eorumque Proventuum Dominii Arcis Berencz”
25. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 022.
Dátum 1618–19.
Jelleg 30 folio-formátumú frakturoldal, latin nyelvű magyar betoldásokkal, hitelesítés nélküli másolat vagy fogalmazvány, két részletben két dátummal.
26. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 023.
Dátum 1654. március 1.
Jelleg 56 old., sérült kezdőlappal, végre is hiányos, egy levéltári jelzet a hátsó fedőlapon jelzi, hogy „aliquod folia desunt”, magyar nyelvű, latin részletekkel, egykorú hitelesítés nélküli másolat vagy fogalmazvány.
27. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 024.
Dátum 1670. december 20.
Jelleg 14 old., latin nyelvű, aláírásokkal és pecsétekkel ellátott eredeti és ugyannanak 16 oldalas másolata (egykorú, de hitelesítés és záradék nélküli).
28. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 029.
Dátum 1685. március 20.
Jelleg 32 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti, amely a korábbi összeírások anyagából is átvett adatokat.
29. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 028.
Dátum 1680 körül
Jelleg 8 old., latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány. – A szóbanforgó derencsényi jószág 1679-ig a balogi uradalomhoz, attól kezdve a murányi uradalomhoz tartozott!
30. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 026.
Dátum 1672. június 8. és a következő napok.
Jelleg 1) Másolat. 32 old., latin. 3 oldalt az UC 2 : 25 (b) anyagából is közöl. 2) Másolat. 34 old. latin. Értékes utalással az eredeti összeírásnak 1722. június 6-án „Exc. Dno. Judici Curiae Regiae Dno. Comiti Stephano Kohary” történt átadásáról. 3) Másolat. 40 old. latin, azonos az előzővel, de későbbi bejegyzések jelzik egyes birtokok további sorsát, pl. átcsatolásukat „ad Derencz” (valószínűleg Drencsény, Gömör m. cf. UC 2 : 28). Ehhez a 3. kópiához egy táblázat is tartozik. Dátum és hitelesítés nélküli, latin nyelvű, közel egykorú (az 1672-es összeírásban szereplő birtokok telekállományában beállott változásokról).
31. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 003 / a.
Dátum 1601. július 6.
Jelleg 151 old., latin nyelvű, hitelesítés nélkül egykorú másolat utólagos bejegyzésekkel és javításokkal. (Házépítés és irtványföld-megművelés fejében 1593-tól számított 12 évi mentességet kaptak! 1594-től számított 12 évi mentesség.) „A Vas Vini Fueda irata”
32. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 027 / a.
Dátum 1674. december 25.
Jelleg 40 old., latin nyelvű, aláírásokkal, pecsétekkel ellátott eredeti. – (A deserta-telkeket uradalomszerte „Rustici solent usuare”!)
33. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 027 / b.
Dátum 1676
Jelleg 15 old., magyar nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány. – Jegyzék a vármegyei adókivetéssel és ingyenes közmunkák teljesítéséről. – „Repertitio et gratuitus labor”
34. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / b.
Dátum 1676. november 18.
Jelleg 6 old., latin nyelvű, az UC 2: 25 (1) folytatásaként készült hitelesítés nélküli egykorú másolat. – (A lázadó nemesektől elkobzott és a balogi uradalom provisorának hatáskörébe került részbirtokok urbáriuma!)
35. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / a.
Dátum 1677. (1672.) június 8.
Jelleg 30 old., latin nyelvű hit, és dátum nélküli 1676 után készült közel egykorú másolat.
36. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 030 / a.
Dátum 1686. szeptember 27.
Jelleg 1) Aestimatio 5 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli fogalmazvány és ugynennek 6 oldalas szintén hitelesítés nélküli egykorú másolata. 2) Extractus 1 old., latin nyelvű, 1686. november 7-én kelt aláírással és pecséttel ellátott eredeti.
37. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 025 / c.
Dátum 1680. október 8.
Jelleg 5 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy másolat.
38. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / c.
Dátum 1614
Jelleg 27 old. latin és magyar nyelvű aláírásokkal ellátott dátum nélküli fogalmazvány, utólagos bejegyzésekkel, néhány lapja sérült. „Urbarium Aris Beczko”, az eredeti foli-számozásra utaló tartalomjegyzék a 2. lapon. Dátumát a szövegben utólagos bejegyzésként előforduló 1614-es évszám („Ab anno 1614 tartami fognak…”) alapján állapítottuk meg.
39. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / b.
Dátum 1666. augusztus 12.
Jelleg 118 old., latin és magyar nyelvű aláírással ellátott eredeti, kodextöredékbe kötve. Melléklet: A fenti összeírás hitelesítés nélküli de egykorú másolata.
40. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 008 / a.
Dátum 1670. szeptember 15.
Jelleg 16 old., latin nyelvű hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány utólagos egykorú, más kéztől származó bejegyzésekkel. Gr. Nádasdi Ferenc egyhatod-részes birtokát lefoglalja a kamara.
41. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 003 / b.
Dátum 1676. február 7
Jelleg 179 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti. Melléklet: 6 old. Jobbágy-panaszok 1676. február 7-i dátummal. (Valószínűleg később fűzték az összeírás végére.)
42. HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 030 / b.
Dátum 1688. május 7.
Jelleg 9 old., latin nyelvű aláírással ellátott eredeti. Wesseleny Ferenc elkobzott és a balogi-derencsényi uradalomhoz csatolt részbirtokainak conscriptioja és aestimatiója.