HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 019.

Dátum 1691. augusztus 26. – szeptember 12.
Jelleg

13 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal. Az összeírást a kamara kiküldöttjei 1691. augusztus 26-án kezdték el és szeptember 12-én fejezték be.
A berencsi várban elfoglalt lakrész leírása. – Birtokrész a vár alatti kertekben és réten. Továbbá öt irtványföld bére.
Verbócz:
Két sessió nagyságú allódiális szántó. 3 rét, 12 szekér széna hozammal. Egy köves földesúri malom.
Szenyice oppidum:
Allódiális földek és rétek. Egy malom fele része, évi jövedelme 12,5 köböl gabona.
Csacso:
Egy földesúri malom fele része.
Rovenka:
Nyolc allódiális szőlő, melyből csak kettőt művelnek robotban.
Kuno:
Egy földesúri malom hasznának egynegyede.
Priterad.
Egy évi 14 ft.-ot jövedelmező malom és egy másik malom jövedelmének fele (77 Ft.).
Szabatiza oppidum:
Jobbágyok és zsellérek száma.
Berencsi uradalom azon portiói, amelyek Szunyogh Borbála grófnő elhalálozása folytán a fiskusra szállottak.
(Nyitra m.): Berencz – Szabatiszcza oppidum – Verbocz – Csastkocz – Smrdak – Szenyicze oppidum – Csacso – Rovensko – Kuno – Pryterzd – Bukosz

Tartalomgazda