HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 015.

Dátum 1670. szeptember 20.
Jelleg

55 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásikkal hitelesített másolat.

Szöveg

„Urbarium Bonorum Arcis Berencz az originali die 20 et subsquenti Septembris transcriptum 1670” – (Az eredeti urbáriumnak kelte nincs jelezve, szövegösszevetéssel lehetne eldönteni, hogy ez a másolat melyik eredeti berencsi urbárium alapján készült.)
Szobotistya:
Kastély, kerttel. – Egy másik bérelt kert, melyért 15 ft.-ot fizetnek. – Tölgyes, illetve csak tüzifát adó erdő.
Szenice:
Nyolc földesúri irtványszántó, összesen 263 szenici köböl vetéssel. – Egy másik 65 köblös vetésű földesúri föld. – Census: telkenként összesen 2,25 Ft. – Minden zsellér sessió évi 6 Ft szolgáltatás és robot váltságot fizet. – Négy mészárszék. Mindegyik után 60 font faggyút és 6 ft.-ot adnak. – A szűcsök a csacsovi kalló-műhely után közösen 25 ft.-ot fizetnek. – Egy malom, adója évi 6 ft., és 30 szenici köböl gabona. – A jobbágyok mindenféle munkával tartoznak. – A bor-educillatio rendje a compossessorok egyenetlenkedése folytán felbomlott. Sört rendben mérnek. – A mezőváros „Luczna” nevű adót fizet, 100 ft.-ot. – A földesúri lovak eltartása helyett quartánként 1,5 ft.-ot fizetnek. – Száraz kocsma-pénz telkenként 2 ft. – Minden quarta után 2 szenici köböl zabot adnak. – A zsellérek, a már említett 6 ft-os adón kívül minden egyéb szolgáltatástól s adótól mentesek, de sört educillálnak.
Verbóc:
Két jobbágytelek, melyeket allódiummá alakítottak át. 12–12 hold föld tartozik hozzájuk. – Továbbá tíz földesúri irtványszántó; összesen 152 szenici köböl vetéssel. – Hét allódiális rét; hozamuk 29 szekér széna. – Tilalmas tölgy-erdő.
Csacsov:
Tilalmas tölgyerdő és halászható patak. – (A kalló-műhelyt lásd Szenicnél!)
Praetersd:
Allódium, mely most 1000 aranyon zálogban van Majtényi Jánosnál. Három szántó, 190 sz. köböl vetésű. Egy rét, mely kb. 30 öl szénát ad és évente kétszer használható.
Csastkow:
Tilalmas tölgyerdő; a jobbágyok kötelesek makkot gyűjteni.
Kuno:
Tilalmas tölgy-erdő, a jobbágyok kötelesek makkot gyűjteni.
Rovensko:
Négy földesúri szőlő, összesen 140 kapás. – Ugyanitt egy négy részből álló, másik földesúri szőlő, mely összesen 120 kapás.
Berencz vár és tartozékaiból Nádasdi Ferenc konfiskált része.
(Nyitra m.): Szobotistya oppidum – Szenice oppidum – Verbocz possessio – Csacsov (Czaczow) possessio – Szmerdak – Praetersd (Praetrsd) – Bukocz – Czastkow (Czatkkow) – Kuno – Rohow – Ribka – Chropow – Rovensko – Tura Luka

Tartalomgazda