HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 013.

Dátum 1617. június 2.
Jelleg

50 old. latin nyelvű, 1672-ben készült hiteles másolat.

Szöveg

„Urbarium Arcis Berencz” 1617. május 9-én készítette Szentgyörgy János és Nagymihály Ferenc, de június 2-án dátumozták.
Berencz arx:
A vár inventáriuma, különös tekintettel a fegyverzetre. – A vár alatt földesúri gyümölcsös kertek. Egy allódium, melyek elrendelték restaurálását. Földesúri rétek. – A kút mellett egy másik, különböző gyümölcsfákkal beültetett kert. Egy sövénnyel övezett cseresznyés. Káposztás kert. – Ugyanitt más földesuraknak öt gyümölcsös kertje és öt allódiuma. – A földesúri szántók területét még fel kell mérniük.
Szenitz oppidum:
Census: telkenként 2,25 ft. – A zsellérek (házas) 36, ill. 18 dénárt fizetnek. – Teljes robot kötelezettség (szükség szerint). Ezenkívül minden zsellér 2–2 kepe őszi és tavaszi gabonát tartozik levágni. – A földesúri rét kaszálását és begyűjtését most megváltják (100 ft.). – Szabad paraszti bormérés Szt. Katalin napjától háromkirályok napjáig. – Hat mészáros; egyenként 6 ft.-ot és 60 font faggyút adnak. – Az educillatio évi 400 urna bor. – Két sörfőző ház; az egyik teljes felszereléssel, a másik üresen. – Három malom, jövedelmük egy része a kórház és a plébánia javára rendelve. – Egy negyedik malom is. Évente 15 szenici köböl búzát és ugyanannyi rozsot ad. Egy ötödik malom azonos jövedelemmel. – Tilalmas tölgy erdő. – Négy puszta, melyből kettő a polgárok, kettő a földesúr tulajdonában an. – Allódiális rét, évi 50 öl széna hozammal. Egy másik földesúri rét 60 öl szénát ad. – Két, idegen urakhoz tartozó allódium.
Nagy-Prietered:
Három nyomású földesúri szántó; egy része 15 szenici köblös vetésű.
Nagy-Verbocz:
Földesúri rét, 25 szekér széna hozammal. Ugyanott egy kisebb rét paraszti bérletben.
Nagy-Szmrdak:
Három nyomású allódiális szántó egy része 10 szenici köblös vetésű.
Ribka:
Három nyomású földesúri szántó; egy része 12 szenici köblös vetésű.
Kuno:
Három nyomású földesúri szántó; egy része 15 szenici köblös vetésű.
Szabbadisth oppidum:
„Curia Anabaptista” malommal szénégetők
Berencz vár és tartozékai.
(Nyitra m.): Berenz arx – Berencz oppidum – Szenitz oppidum – Szabbadisth oppidum – Nagy Prietersd – Nagy Bukocz – Nagy Thuropolia – Nagy Verbocz – Nagy Czasztkocz – Nagy Chropow – Nagy Rohow – Nagy Szmrdak – Szabbadisth oppidum

Tartalomgazda