HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 006.

Dátum 1640
Jelleg

13 old. hitelesítés nélküli fogalmazvány egykorú kézírással, latin nyelvű. Melléklet: Az üresen maradt oldalakra folytatólagosan írva egy 1645-os urbáriális összeírás, hitelesítés nélkül, de egykorú kézírással, magyar és részben latin nyelvű.

Szöveg

„Consignatio Colonorum… pro parte Com. Francisci de Nadasd” – A lakosság vagyon és név szerinti összeírása az urbarialis szolgáltatások említése nélkül. Sem készítője, sem az összeírás körülményei nincsenek jelölve.
Beckó oppidum:
telkes jobbágy 7 – házas zsellér 16 – „új” zsellér 8 – molnár 2 – Minden jobbágynál feltüntetve a telek-nagyság, a szőlő, az irtvány, a rét terjedelme és az állatok száma. – A zsellérek nagy részének is van szőlője, irtványa, stb. – Adatok az 1645-ös összeírásból. Census: a jobbágyok három ízben, összesen 90 dénárt fizetnek. A zsellérek összesen 28 dénárt adnak. – Fa-pénz személyenként 17 dénár. – Minden jobbágy ad „élést”: ludat, túrót, vajat. – Közösen adnak farsang idején: 1 icce vajat, egy túrót. Karácsonykor: 1 kappant, 1 kalácsot és 6 tyúkmonyt. A porkolábnak egy hízott ártányt. – Minden jobbágy ad 2 metreta búzát, 2 metreta rozsot, 5 metreta zabot és 2 metreta árpát. Böjti élésként 7 icce borsót. – Továbbá 7 icce kását, 7 icce kendermagot, 10 fej káposztát, 3 marok kendert és 1 metreta komlót. – A szőlőbirtokosok hagymával tartoznak. – Bor és ser árulással tartoznak (educillatio). – Ketten egy szekér szénával tartoznak. – Karácsonykor mindenki egy-egy szekér fát ad. Húsvétkor pedig 6 tyukmonyt. – Közösen fizetnek 14 lat sáfrányt. – Tulok-pénz 20 dénár. – Halucicz határában egy földesúri rét. – „Ezenkívül mindenféle munkával tartoznak!”
Beckói uradalom. Gróf Nádasdi Ferenc része az uradalomból.
(Trencsén m.): Beczkó oppidum – Iwanocz – Melcicz – Bossác – Vieszka (Vyzska) – Kocsócz (Koczecz) – Ujfalu (Uyfalu) – Haluzicz (Haluzicz) – Csötörtök – Révfalu

Tartalomgazda