HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 035.

Dátum 1658. november 16.
Jelleg

18 old., latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány, amely későbbi letisztázásra a helyszínen készült.

Szöveg

Conscriptio urbarialis a lakosság névsorával „pro parte Exc. D. Comitis Judicis Curiae Regiae”, vagyis Nádasdi Ferenc.
Bán oppidum:
Jobbágy névsor. – Inquilinusok. – Telek-nagyság is jelölve. – Census: közösen 400 ft. Négy részletben. – Braxatorium: 100 ft. Censusért használják. – Educillatio: 100 ft. Szt. Mihálytól Karácsonyig. – Victualiáért 36 ft. – Adó, melyből a várőrök zsoldját is fizetik: 108 ft. – Takácsok és mészárosok posztót évente faggyút adnak, nem robotolnak. – Az allódiumból kötelesek sajtot venni a jobbágyok. – Aratási robot, vadászatnál „hajtás”. – A földesúri család ünnepein külön munera. – Vám: jövedelme 70 ft. – Posztóművesek; végenként 8 dénárt adnak, a 2 kallómalom használatáért. – Két földesúri malom. Az egyik háromkerekű, köles őrlésével, a másik egykerekű. A molnár harmados. Hízlalással is tartozik. – Vásár-pénz.
Báni uradalom. Birtokosa Nádasdi Ferenc országbíró. Egyik báni sessiónál társbirtokosként szerepel egy keresztnév nélküli Illésházy gróf.
(Trencsén m.): Baan oppidum – Swynna – Hormany – Peczened – Cbljevany

Tartalomgazda