HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 009.

Dátum 1671. szeptember 5.
Jelleg

Főirat: 14 old., pecséttel és aláírással ellátott eredeti német nyelvű. – Melléklet: a Nádasdi-rész (1/6) becslése alapjául szolgáló jövedelemkimutatás az egész birtokról. Címlap, 54 old. német nyelvű, hitelesítés nélküli irat, 1671-es dátummal „Extract über die Einkhomben de Herrschaft Becko” címmel.

Szöveg

Összeírás és Becslés Beckóvár és tartozékainak Nádasdi-részéről. Az urbárium azonos az 1666. és 1670. évi felvételekkel! – Csatolva hozzá a kamarai értékbecslés (Taxier und Beschreibung), amely 1671. szeptember 5-én, 15%-os becslés szerint 11.430 ft-ra, míg 6%-os becslés szerint 6925 ft-ra, értékeli az elkobzott, egyhatod részes birtokot.
Beckó vár és tartozékai „Nádasdiana portio”
(Trencsén m.): Ujhely oppidum – Beczko oppidum – Ivanocz – Vienka – Révfalu – Korocz – Cseöteörteök – Halusicz – Veszele – Koczurcz – Kelvicz – Ujfalu

Tartalomgazda