HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 014.

Dátum 1666. február 15.
Jelleg

36 old., latin nyelvű magyar részletekkel, hitelesítés nélküli fogalmazvány vagy egykorú másolat.
Az összeírás az új birtokos, Nádasdi számára készült, aki a Nyári és a Horecki családok birtokainak felét, ill. egyharmadát megszerezte.

Szöveg

„Urbarium Arcis et Bonorum Derencz” – A tulajdonos, gróf Nádasdi Ferenc megbízásából készült. – Összeírók: Raiman István és Kruptanicz János.
Verbóc:
A 31 telkes jobbágy összesen 17 1/2 quartát tart birtokában, ennek kétharmada elzálogolt ill. deserta. – 24 zsellérségből 11 elzálogolt vagy deserta. – Census ordinarius: kappan, lúd, viasz, méz, tyúkmony és kender-adó. – Kapálási robot-megváltás („kopaniczne”!). – Száraz kocsma-pénzt fizetnek, telkenként 3 ft. – Kvartély-pénz, telkenként 1,5 ft. – Zabot quartánként 2 szenici köblöt adnak. – Három mészárszék. – Dézsma-megváltásért a jobbágyok 150 ft.-ot fizetnek. – Ártány és borjú-váltság össz. 9 ft. – Karácsonyi élés-adó. – Robot kívánság szerint. – Tilalmas patak; 4 ft. büntetés. – Sörfőző-ház, most pusztán áll. – Majorság, melyhez két quarta, azaz 24 hold tartozik. Holdanként 4 szenici köböl vetőmaggal számolnak. – A földesúri irtás-föld összesen 131 köböl vetésű. Ezenkívül egy 8 köblös szántó. – Hat földesúri rét, összesen 23 öl széna terméssel.
Pritrad:
Földesúri rét; hozama 14 öl széna. – Egy 100 aranyon zálogba adott majorság, melyhez 3 szántó tartozik, összesen 190 szenici köblös vetéssel és egy 30 öl szénát adó rét.
Turo-Luka:
Egy zálogba adott majorság.
Berencsi uradalom. Gróf Nádasdi Ferenc birtoka.
(Nyitra m.): Pritrad possessio – Verbocz – Turo Luka (Turopola) – Bukocz

Tartalomgazda