HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 032.

Dátum 1614
Jelleg

1) Urbarium 36 old. latin nyelvű, 1641-ben készült hitelesítés nélküli kamarai másolat.
2) Extractus 21 old., latin nyelvű, 1638-ban készült aláírással ellátott kamarai másolat.

Szöveg

Urbárium. „Urbarium” az alattvalók névjegyzékével és ennek kivonatát „Summarius Extractus” címmel. – „Urbarium Arcis Baimocz per… condam D. Stanislaum Thurzo Seniorem Anno 1614 denuo renovatum” címfelirat egy korábbi, meglévő összeírásra utal. – Mindkettő Pozsonyban a Magyar Kamara számvevőségén készült.
Bajmóc oppidum:
Jobbágy névsor: 41 – Zsellér névsor: 62 – Öt domus libera. – Allódium, bormérés, serfőző-ház. Kádárok és mosónők háza. – Educillatio. – Kórház, földesúri támogatással. – Kender-tized, a tó körüli kenderföldek után. – Fürdő. – Két földesúri malom; az egyik után 100, a másik után 16 köböl gabona a jövedelem. – Robot: virágépítés, levélhordás, szőlőművelés. – Census: közösen fizetik, viktuáliát is közösen váltják meg.
Privigye:
Két földesúri malom.
Németpróna oppidum:
Allódium.
Rasztocsnó:
Földesúri malom.
Nagy-Csausza:
Allódium, földesúri malom.
Kis-Csausza:
Földesúri malom.
Az 1614. évi urbárium alapján készített proventus kimutatása. Lásd magát az urbáriumot UC 2 : 32 (a) alatt, amely a földesúri bevételeket sorolja fel.
Bajmóci uradalom néhai Thurzó Szaniszló birtoka.
(Nyitra m.): Baymocz oppidum – Prividia oppidum – Nieczpal – Hradecz – Poruba – Chech – Polusz – Chowinicza – Nemet Prona oppidum – Gaydel – Brezan – Hendlova – Rasztochna – Jalovecz – Bruszno – Morowno – Czrenoviecz – Nagy Chaussa – Kis-Chaussa – Koss – Czigel

Tartalomgazda