HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 016.

Dátum 1671. március 11.
[1671]
1671. április 14.
1675
Jelleg

Főirat: 90 old. magyar latin részekkel, hitelesítés nélk. egykorú fogalmazvány. – Mellékletek: 1) Jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin és német nyelven. A latin változat 28 old. hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány, a német változat 36 old. szintén hitelesítés nélküli egykorú fogalmazvány. – 2) Táblázatos jövedelem-kimutatás 1671-ből, latin 2 old. hitelesítés nélküli – 3) „Extractus proventum” címmel jövedelemkimutatás 1671-ből 19 old., latin, aláírással ellátott eredeti. – 4) Kimutatás a termény- és juhdézsmáról 1675-ből.

Szöveg

A kamara lefoglalja a berenczi uradalom ún. Nádasdi részét. Az urbáriumban részletesen utasítják a tiszttartókat a birtokrész után járó jövedelmek behajtására. – A latin irat korábban elkeveredett címlapja a reviziónál előkerült a fenti dátummal.
„Urbarium Bonorum Arcis Berents…”
Szobotistya:
Öt földesúri szántó és egy rét.
Szenice oppidum:
30 1/2 quartából 22 zálogban van, vagy puszta, hat és felet a földesurak foglaltak el; adózó telek összesen kettő! Ugyanitt 30 inquilinus sessió hozzá postfunderalia nem tartozik. – Egy quartához 5 hold tartozik. Egyszerre 12 szenicei köblöt vetnmek, (ami kb. 3 hold!). – Census: összesen 2,25 Ft. – A zsellérek „régi vegezessek szerint” minden robotjuk és adójuk fejében 6 ft.-ot adnak. – Rét-pénz („luczne”) összesen 100 Ft. – A quartály-pénzt és köblöt nem lehet rajtuk behajtani, mert nincs bevetett földjük, (legtöbb telek zálogban van!). – A nemrég kivetett száraz kocsma pénzt eddig sohasem fizették. Az urak saját költségükön tartoznak kocsmárost tartani. – Az educillatioban „issonu rendetlen szokas vagion”! Mincen compossessor és nemes külön kocsmát tart. – Négy mészárszék: mindegyik után 6 Ft. és 60 font faggyú jár. – A csacsovi kalló-malom használatáért az itteni mesterek 25 ft.-ot fizetnek. – Egy puszta mészárszék. – Extraordinaria impositiókkal is tartoznak. – Három malom. Az egyik adója a pap, a másiké a kórház javára rendelve. – Nagy kőház; hozzá két quarta tartozékai: szántók és egy 8 szekér szénát adó rét. – Üres sörfőző ház. – A volt Nádasdi major, melyhez eredetileg 5,5 quarta, majd további 3,5 quarta földjei tartoznak Minden quarta 10 szenicei köblös vetésű, az egész szántóterület 90 köblös. – A majorhoz tartozó irtásföldek: nyolc szántó, összesen 267 köblös vetéssel. – Két majorsági rét; hozamuk 7 öl széna.
Kuno:
Halászható patak, mely tilalmas. Vizének használata is el van tiltva „inficiálás” veszélye miatt.
Csacsov:
Tilalmas, halászható patak. „Voltak it makkos erdők, de az sok ur keőzeőt elpusztultak, cziak az helek restal”.
Rovenszko:
A zálogbirtokos urak egy allódiuma. – Ugyanitt öt földesúri szőlő, összesen 270 kapás területű. – [Jövedelemkimutatás latin és német nyelven.]
Szabatist [Szobotist] oppidum:
Két malom. A földesúri jövedelem malmonként 14 Ft. és a disznóhízlalás megváltásáért 6 Ft. A molnárok robottal is tartoznak. – A baptistáktól bérelt földesúri kert után 15 Ft. – A kastély melletti allódiális kert bére 15 Ft.
Szenicze oppidum:
30 1/2 telekből adózik kettő; 6 1/2 quarta inscriptionális, 6 1/2-nek földjét allódizálták, négy quarta a kórházhoz tartozik, 11 quarta impignorationalis és fél quarta deserta. – Ugyanitt 36 sessio inquilinaris, melyből szolgál 12, inscriptionalis 4, impignorationalis 11 és 1/2, deserta 8 és 1/2. – Census: egy quarta után 2,25 Ft. – Minden inquilinus sessio 6 ft.-ot fizet. – Szénabegyűjtési robot helyett a mezővárosi lakosai együttesen 100 ft.-ot fizetnek. – A szűcsök a kalló-malom bérletéért 6,25 ft.-ot adnak. – A mészáros adója 60 font faggyú és 6 Ft. – A molnár adója: 30 szenicei metreta gabona, a disznóhízlalásért 6 ft. és robot. – Két másik malom jövedelme a kórháznak és az iskolának jut. – Egy újonnan épült malom bére: 14 ft. és a disznóhízlalásért 6 ft.
Kuno:
A földesúri malom jövedelme 10 metreta búza, 30 metreta rozs.
Csastkov:
A molnár évi 8 ft. censust fizet.
Proventus oconomiae:
Az educillatio haszna 118,61 Ft. – az allódiális borok educillatiojából 38,7 Ft. – A bordézsmából évi 114 urna bor. – Az allódiális agricultura hozama: búza 145, rozs 144, árpa 40 és zab 107 metreta. – A gabonadézsmából: búza 124, rozs 143, árpa 26 és zab 50 metreta. – A juhdézsma jövedelmének értéke 158,5 Ft. – Az újonnan épült sörfőző háznak még nincs jövedelme. – A verbóci allódiális juhászat hozama: minden 20 juh után 10 font sajt. Ebben az évben 397 font sajt. A gyapjú-eladásból 3 év alatt 97,5 Ft. – (Ebben az urbáriumban nem tüntetik fel az allódiális földek megoszlását az egyes helységek között!) – Táblázatos kimutatás a berencsi uradalom egyhatodát jelentő kamarai birtokrészek jövedelmeiről forint értékben. – A táblázat az uradalom 1671-es provisori számadás szerinti és az összeírásra kiküldött kamarai biztosok jelentése szerinti bevételeket hasonlítja össze 3 oszlopban.[E latin nyelvű Extractus Proventuum…” Pozsonyban készült 1671. április14-i dátummal, aláírással ellátott eredeti.] – Összegező kimutatás a berencsi uradalom gabona- és juh-dézsmájának bevételéről. – „Extractus decimationis frumenti et ovium…” – a búza, rozs, árpa, zab szenicei mérőben juhászatból készpénzben.
Arx Berents. Nádasdi Ferenc konfiskált része.
(Nyitra m.): Szobotistya oppidum – Szenicze oppidum – Kuno – Czaczov – ribka – Szmrdak – Rohov – Chropow – Czasztkow – Rovenszko – Szobotistya oppidum – Szenice oppidum – Kuno – Csacsov – Szmerdak – Csastkow – Rovenszko – Priderst – Bukocz – Verbocz – Tura-Luka

Tartalomgazda