HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 002. - No. 004.

Dátum 1601
Jelleg

47 old. latin nyelvű. Egy nagyobb összeírás részletének látszik, sem bevezetője, sem záradéka nincs, egykorú hitelesítés nélküli másolatnak minősíthető.

Szöveg

Ez a 3 falus uradalom Illésházy bazini dominiumához csatlakozik, bár közvetlenül nem ahhoz sorolják. Urbarialis összeírás. – Sem készítője, sem keletkezésének körülményei nincsenek jelezve. Dátuma csak a füzet külső pergament fedőlapján olvasható, de itt kétszer is egykorú számjegyírással.
Német-Gurab:
egész telkes 17 – fél telkes 17 – házas zsellér 27 – házatlan zsellér 11 – A házas és házatlan zsellérek zömének, akárcsak a jobbágyoknak, szőlője van, sőt 2–3 holdas szántója is. – A plébániához 40 hold mentes szántó és egy szabad szőlő tartozik. – Két allodiális szőlő a földesúré. – A gurabi promontóriumon 7 környékbeli extraneus gazda rendelkezik szőlővel. – Census: minden egész telek után összesen 1,5 forintot fizetnek. – Négy házas zsellér fizet összesen annyit, mint egy egész telkes jobbágy. – Minden extraneus szőlő után 2 kappant és 72 bécsi pénzt (24 dénár) adnak. – A robotot az ország törvényei szerint teljesítik. – A földesúri educillatio áprilistól szeptemberig tart. – A Pollak Ádám-féle, egykerekű, nyáron üzemképtelen malom után az örökösök évi 20 nagyszombati köböl gabonát fizetnek. – A mészáros évi 50 font faggyúval adózik. – Allódium: tágas, szögletes, kőház. – A Gurab melletti Tarnak pusztán 1300 nagyszombati köblös vetésű őszi búza szántó és ugyanott azzal azonos nagyságú tavaszi vetésű szántó. – Legelőnek szűkében vannak s így allódiális csordát csak szénán lehet kiteleltetni. Juhot is csak 40–50 darabot tartanak.
Illésházy István birtokai
(Pozsony m.): Grueb (Német-Gurab) – Schattein aliter Tschattaj – Sárffy (Sárfő) al. Heltndorff

Tartalomgazda